Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BEŁKOT

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, L (XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   bełkot
B. uż. nżyw.   bełkot
N.   bełkotem
W.   bełkocie
liczba mnoga
D.   bełkotów
Znaczenia
1. »człowiek prędko i niewyraźnie mówiący, zacinający się w mowie«
  • – Kufla kiedy dopadniesz, także i śklenice, Choćby było garniec w niej, wywróć ją na nice – Kiedyć się mózg zagrzeje, przydzieć fantazyja, Każdyć po trzeźwiu błazen, także jako i ja. W ten czas nie żałuj gęby, a zostań bełkotem. DzwonStatGrzesz 280.
  • – To nie był właśnie niemy, ále [...] Bełkot, mowił ci, ále niedokłádnie, mowił ci, ále źle, niecnotliwie, bodayby był milczał. Bełkocie, Bełkocie, źleż to srodze gadasz. MłodzKaz I, 433.
  • – Ludovicius II. názwiskiem Balbus, alias szepluniący Bełkot. ChmielAteny1755 I II, 60.
2. »niewyraźny szum, hałas, odgłos podobny do bulgotu«
  • – Hałła Tatarskie, iaki wrzące Garce Bełkot czynią. PotWoj 82.
3.  ekspr.  »lichy myśliwski pies gończy, ogar, który dużo szczeka«
  • – Minie stopę chart, kondys i brytan zajęczą, Skoli ogar, ledwie wiatr doleci mu cuchu, Aż pełna wrzawy knieja, pełen bor rozruchu. Będzie też drugi bełkot i za ptaszym lotem Szczwacze zwodzi i knieją napełnia łoskotem. PotFraszBrück II 200.
  • – Ja mam szpital dla psów dobrych i starych, dając im pain des graces, tak wywłok, przyjemców, bełkotów, osobców, żadnego w tak licznych psiarniach z świcą szukając, nie znajdzie. RadziwHDiar 176.