Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AMONIAK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: AMONIAK, ARMONIAK
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   amoniak ||   armoniak
D.   amoniaku ||   armoniaku
B.   armoniak ||   amoniak
Ms.   amoniaku
Etymologia
łac. ammoniacum 'żywica rośliny rosnącej przy świątyni Amona'
śr. łac. ammoniacus, armoniacus 'amoniakalny (o soli)'
Znaczenia
»żywica afrykańskiej rośliny Dorema ammoniacum, azjatyckiego pochodzenia, stosowana w medycynie«
  • – O Ammoniaku/ Rozdział 63. Ammoniacum, Hammoniacum. Agasyllum. Eliustrum. Criotheum Ammoniak/ álbo Armoniak/ iest Zywicá z iednego chrościástego drzewká płynąca/ czásu gorącego [...] NAyduie się tylko w Afryce sámey/ y to nie wszędzie/ tylko niedaleko miasta Cyreny/ tám gdzie był niekiedy kościoł Iowiszow/ ktorego tamci obywatele Amonem zwáli. SyrZiel 216.
  • – Komuby się flágmá w piersiách stánowiłá záduszáiąca/ iáko bywa pospolicie w Chorobách długich y cięszkich/ flágmistych/ z miodem Armoniak vtrzeć/ á iáko Laskowy orzech wielki/ ná raz w vsta choremu dawáć/ álbo z łyszki lizáć/ álbo z miękkim iáiem wypić/ álbo iáko się wyższey namieniło/ z Grucą/ álbo z rzadką kászą Ięczmienną przebiiáną/ czwierć łotá pić dáiąc. SyrZiel 217.
  • Amoniak/ sok. Ammoniacum [...]. Kn 6.
  • AMMONIAK Guma ktora się robi z soku pewnego rodzaiu zapaliczki, iest to ziele ktore rośnie w Cyrenie w Barbaryi, przy Kościele Jowisza Ammoniusza. DanKolaDyk I, 95.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • amoniak żywiczny:
    • – Wziąć [...] Ammoniaku żywicznego/ Nasienia Swiniey wszy/ abo weszki po łocie. SyrZiel 194.