Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ANATOMIA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (supl.), Kn, T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   anatomija
D.   anatomii ||   anatomijej
C.   anatomijej
B.   anatomiją
Ms.   anatomii ||   anatomijej
liczba mnoga
M.   anatomie
Etymologia
łac. anatomia, z gr.
Znaczenia
1. »dzielenie ciała ludzkiego lub zwierzęcego dla celów naukowych, sekcja«
 • – Kości łamać się musiały dla rozprzestrzenienia onemu zapałowi/ iako potym z Anatomiey po śmierci obaczono. BirkSkar 10.
 • – Pokazuie [autor Dialogu] coś onym [Jezuitom] podobnego ale tak, iako Medycy Anatomią na prosięciu. SzemGrat A2v.
 • Anátomia/ Náuká rozbieránia źwierząt po członkách żywo [...]. Kn 7.
 • – Przed 24. lat jakoś na Akademijey Leydeńskiey w Holandijey złoczyńca miał bydŹ tracony y Anatomijey oddany. GdacPij 49.
 • ANatomia: to iest kunsztowne rozbieranie ciał Źwierzęcych, a osobliwie ciała [...] człowieczego. KirchFac 1.
Przenośnie
 • Iuz śmierć [...] ciało y kości w Anatomią y alchimią przebierać/ aby odmłodziało zacznie.WojszOr 307
2. »nauka o budowie ciała ludzkiego«
 • – Iuż w całey Europie chwalebną Anatomią prawie każda Nacya w ięzyku swoim obficie opisaną ma. KirchFac 18 nlb..
 • – Taż Operacya [otwarcie gardła] Operatora w Anatomii y Chirurgii instrumentalney biegłego potrzebuie. BeimJelMed 338.
3. »budowa ciała«
 • – Anatomia [tu: ekspozycja] jest publica, w której mirabilia widzieć z ludzi, bestyjej, ptastw, psów anatomie. WojszDiar 36v-37.
 • – Co się tycze oka? według iego anatomii taką ma kompozycyą. BystrzInfCosm E1.
4. »ekspozycja osobliwości anatomicznych«
 • – Anatomia jest publica, w której mirabilia widzieć z ludzi, bestyjej, ptastw, psów anatomie. WojszDiar 36v-37.
5. »badanie, analiza«
 • Anatomia Martynusa Lutra [tytuł]. ErZrzenAnKontr 356.
 • Anatomia ciała, to iest Rządow RzeczyPospolitey Polskiey. GarczAnat A.