Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*FREKWENCYJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   frekwencyjej
B.   frekwencyją
Ms.   frekwencyjej
  frekwencyi
Etymologia
łac. frequentia 'częstość, mnogość'
Znaczenia
»duża liczba osób znajdujących się gdzie, zgromadzenie osób«
 • – Gdzie nasz Agent dawa znać o Wezerze nowym/ Dźiurdźi Mechmet/ Eunuchu starym Szaraiowy O znaczney frequencyey Posłow Chrześćianskich/ Do szaty całowania. TwarSLeg 42.
 • – Ktory iest z nich [profesorów] uczęszym i sławnieiszym, ten większą miewa frequentią auditorow. VorLetSkarb 95.
 • – Zmarłego [nie godzi się] oddawać ziemi Zołnierza Pukoby wprzod [w] iako nayzgromadnieyszey Freqventiiey z Swoich nie był Chwalony Condigne [godnie]. PasPam 85.
 • – Niemasz zadney Freqvencyiey przy krolu tylko X Biskup kiiowski Podkanclerzy Litewski y Sielski kasztelan Gnieznienski a Dworskich kilka. PasPam 145v.
 • – Widzę Freqvencyią Ich MSCiow Panow Senatorow przy boku WKMSCi Rezyduiących. PasPam 146.
Związki frazeologiczne

 • w licznej frekwencji:
 • »w obecności wielu ludzi, przy wielu widzach«
  • – Processya solenniter w dzień BOZEGO CIAŁA rano od Fary, po południu od WW. OO. Augustyanow przy dawaniu przez Pocztowych ognia w liczney frekwencyi odprawiła się. GazPol 1735 50, 2.
 • w małej frekwencyjej:
 • »w obecności niewielu ludzi, przy niewielu widzach«
  • – Zacność osob, lubo w máłey Frequentiey, bucznie zdobiły [!] stoł záiątrzonego Monárchy [Plutona]. AndPiekBoh 100.
  • – Teraz cię mam za pocciwego zes tak Sobie postąpił y postrzegł się w tym zes niechciał czynic Iustyfikacyiey w Małey Freqvencyiey. PasPam 146v.
 • w wielkiej frekwencyjej:
 • »w obecności wielu ludzi, przy wielu widzach«
  • – Koronacyia potym była w Krakowie dnia 29 września wwielkiey Ludzi roznych Freqvencyiey PasPam 234.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

 • w małej frekwencyjej: