Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ALEKSANDRYJSKI

przym. od
  ALEKSANDRIA (miasto w Egipcie)
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (bez cyt.), SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, SWil, SW


Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
lp M. m   aleksandryjski
ż   aleksandryjska
D. m   aleksandryjskiego
ż   aleksandryjskiej
n   aleksandryjskiego
B. m nżyw   aleksandryjski
ż   aleksandryjską
n   aleksandryjskie
N. ż   aleksandryjską
Znaczenia
»odnoszący się do Aleksandrii, pochodzący z Aleksandrii, znajdujący się w Aleksandrii«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • bot. aminek aleksandryjski:
  • – Niepłodne pánie/ płodnymi czyni/ własnego Aminku Alexándriyskiego/ vżywáiąc/ ták w potráwách/ iáko z winem białym słodkim/ ieno potrzebá pierwey lekárstwy ciáło przeczyścić [...]. SyrZiel 447.
 • aleksandryjska biblijoteka:
  • – Upadły, Alexandryiska, Ateńska, y Carogrodzkie sławne Biblioteki. ChmielAteny II 114.
 • aleksandryjska męczenniczka:
  • – W tym tedy KOściele miedzy inszymi Reliquiámi ś.ś. Bożych/ znáyduie się Ręka Pánieńska ieszcze cáła/ z ciáłem y z skora vwiędłą/ z trádicyey pewney/ że to iest S. Kátharzyny Pánny y męczenniczki Alexándriyskiey. PruszczKlejn 40-41.
 • bot. opich aleksandryjski:
 • »Przewłoka czarna; Smyrnium olusatrum«
  • – Pietruszká álbo Opich Alexándriyski/ drudzy Opichem wielkim/ drudzy Kobelim/ álbo konskim zowią: rożny iest od Opichu Mácedońskiego. SyrZiel 1086.
 • bot. ostrzyż aleksandryjski:
  • Ostrzyż Włoski od Syryiskiego/ Alexándryiskiego/ tákże od Cylickiego/ w swych skutkách dáleko mdleyszy iest. SyrZiel 28.
 • aleksandryjski patriarcha:
  • – Naprzod się náwrociłá do wiáry ziemiá Tigia; y tey ziemie ięzykiem wszytkie pismá iáwnie podziś dzień wydáią: Vpádli potym wespoł y z Costámi Égyptskiemi w haeresią Eutichiáńską/ pod Pátryárchy Alexandriyskiego posłuszeństwem będąc/ ktoreg[o] oni przyznawáią zá głowę/ y zá Doktorá/ od ktorego też miewáią swego Abunę/ to iest Pátryárchę. BotŁęczRel IV 219.
 • bot. aleksandryjska pietruszka (sz. zm.):
  • – Ale y ci są w błędzie/ ktorzy Girem nászym/ álbo Alexándriyską Pietruszką być go [dzięgla włoskiego] rozumieią. SyrZiel 101.
  • – ZNáyduie się w tych stronách nászych/ podobne ziele [...] ktore wielkim Opichem ábo Kobylim zowiemy: y ten niektorzy chcą mieć zá Opich/ ábo pietruszkę Alexándriyską. SyrZiel 1087.
 • piżmo aleksandryjskie:
  • – [...] do tego przydáć wybornego y przedniego Piżmá Alexándriyskiego własnego/ nie fałszowáneg[o]. SyrZiel 606.
 • bot. senes aleksandryjski:
  • – Weźmi, Korzenia galapy. Senesu Alexandryiskiego, łot ieden. BeimJelMed 153.
 • aleksandryjski synod:
 • aleksandryjski talent: