POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło BURMISTROSKI drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło BURMISTRZ
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2014
ALEKSANDRYJSKI przym. od ALEKSANDRIA (miasto w Egipcie)
Słowniki: L (bez cyt.), SJP notują
Słowniki: SStp, SXVI, Kn, T III, SWil, SW nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne:
lpM.maleksandryjski
żaleksandryjska
D.maleksandryjskiego
żaleksandryjskiej
naleksandryjskiego
B.mnżywaleksandryjski
żaleksandryjską
naleksandryjskie
N.żaleksandryjską
»odnoszący się do Aleksandrii, pochodzący z Aleksandrii, znajdujący się w Aleksandrii«
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. bot. aminek aleksandryjski:
  • – Niepłodne pánie/ płodnymi czyni/ własnego Aminku Alexándriyskiego/ vżywáiąc/ ták w potráwách/ iáko z winem białym słodkim/ ieno potrzebá pierwey lekárstwy ciáło przeczyścić [...]. SyrZiel 447.
troj. aleksandryjska biblijoteka:
  • – Upadły, Alexandryiska, Ateńska, y Carogrodzkie sławne Biblioteki. ChmielAteny II 114.
troj. aleksandryjska męczenniczka:
  • – W tym tedy KOściele miedzy inszymi Reliquiámi ś.ś. Bożych/ znáyduie się Ręka Pánieńska ieszcze cáła/ z ciáłem y z skora vwiędłą/ z trádicyey pewney/ że to iest S. Kátharzyny Pánny y męczenniczki Alexándriyskiey. PruszczKlejn 40-41.
troj. bot. opich aleksandryjski: »Przewłoka czarna; Smyrnium olusatrum«
  • – Pietruszká álbo Opich Alexándriyski/ drudzy Opichem wielkim/ drudzy Kobelim/ álbo konskim zowią: rożny iest od Opichu Mácedońskiego. SyrZiel 1086.
troj. bot. ostrzyż aleksandryjski:
  • Ostrzyż Włoski od Syryiskiego/ Alexándryiskiego/ tákże od Cylickiego/ w swych skutkách dáleko mdleyszy iest. SyrZiel 28.
troj. aleksandryjski patriarcha:
  • – Naprzod się náwrociłá do wiáry ziemiá Tigia; y tey ziemie ięzykiem wszytkie pismá iáwnie podziś dzień wydáią: Vpádli potym wespoł y z Costámi Égyptskiemi w haeresią Eutichiáńską/ pod Pátryárchy Alexandriyskiego posłuszeństwem będąc/ ktoreg[o] oni przyznawáią zá głowę/ y zá Doktorá/ od ktorego też miewáią swego Abunę/ to iest Pátryárchę. BotŁęczRel IV 219.
troj. bot. aleksandryjska pietruszka (sz. zm.):
  • – Ale y ci są w błędzie/ ktorzy Girem nászym/ álbo Alexándriyską Pietruszką być go [dzięgla włoskiego] rozumieią. SyrZiel 101.
  • – ZNáyduie się w tych stronách nászych/ podobne ziele [...] ktore wielkim Opichem ábo Kobylim zowiemy: y ten niektorzy chcą mieć zá Opich/ ábo pietruszkę Alexándriyską. SyrZiel 1087.
troj. piżmo aleksandryjskie:
  • – [...] do tego przydáć wybornego y przedniego Piżmá Alexándriyskiego własnego/ nie fałszowáneg[o]. SyrZiel 606.
troj. bot. senes aleksandryjski:
  • – Weźmi, Korzenia galapy. Senesu Alexandryiskiego, łot ieden. BeimJelMed 153.
troj. aleksandryjski synod:
troj. aleksandryjski talent:
Autor: WM
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)