Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DZIESIĘCINA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, Kn, L, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), T, SWil, SW

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   dziesięcina
B.   dziesięcinę
Znaczenia
»dziesiąta część czegoś«
 • Dziésięciná/ Decimae [...] Decuma, [...] Decima pars [...] Decuma pars. Kn 166.
 • – Dziésięcinnik/ co odbiera dziésięcinę. Decumanus: qui decimas exigit [...]. Kn 166.
 • – Y błogosłáwiony Bog nawyższy/ ktory podał nieprzyjacioły twe w rękę twoję/ y dał mu Abram dziesięcinę ze wszystkiego. BG Wj 14, 20.
 • Dziesięcina. der Zehende. dîme. T III 315.
 • – Dziesięcinnik, co wybiera dziesięcinę. der Zehender, so den Zehenden nimmt. décimateur, dîmeur celui qui prend & leve les dîmes. T III 315.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • dziesięcinę dawać:
  • Dziésięcinę komu dáię/ Decimas do. Kn 166.
  • dziesięcinę dawać den Zehenden geben. païer la dîme. T III 315.
 • dziesięcinę odbierać:
  • Dziésięcinę odbieram/ wytykam. Decimas accipio Kn 166.
  • dziesięcinę odbieram [...] den Zehenden nehmen. dîmer; prendre les dîmes; lever les dîmes. T III 315.
 • dziesięcinę wytykać:
  • Dziésięcinę odbieram/ wytykam. Decimas accipio Kn 166.
  • dziesięcinę wytykam. den Zehenden nehmen. dîmer; prendre les dîmes; lever les dîmes. T III 315.
Związki frazeologiczne

 • powytykać dziesięcinę:
 • »zdziesiątkować«
  • – Tak Bog dał ze z pod tych Chorągwie y iedna dusza nie zginęła a u ynszych co Niespiewali powytykano dziesięcinę. PasPam 58v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

 • powytykać dziesięcinę: