Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BUTA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   buta
D.   buty
B.   butę
N.   butą
Ms.   bucie
Znaczenia
»zbytnia pewność siebie, duma, hardość, pycha, wyniosłość; o koniu: dzikość, narowistość«
  • – Pychá/ hárdość/ butá/ nádętość. Superbia, Plautus. Cicer. Arrogantia, insolentia, Cicer. [...]. Kn 903.
  • – Przyszedł mi list od starosty Layskie[go] w ktorem mi dawał znac ze się Krolewic do mnie uraza iakas butą y wysokie[m] o sobie rozumienie[m] y lekkie[m] powazaniem towarzystwa. OssJŻyw 22.
  • – Chwita się buta y konskie[go] humoru y Wedzidło grube [...] pianą moczi. HerbOr 414.
  • – Coż? [mówi Xymena do Sanctego] chcesz żebym słucháła tweey chełpliwey buty, y krwawey historyi, y żebym z twey pychy Widziáła moy występek. CorMorszACyd 190-191.
  • – Zkąd bowiem (proszę) Pycha? Gniew? y Nienáwiść? ieśli nie z dumney o sobie buty/ czci/ y rozumieniá? BujnDroga 257-258.
  • – FASTE [...] WYNIOSŁOŚĆ [...] Pogarda drugich. Pokazowanie się. Buta stare słowo Polskie. DanKolaDyk II, 14.
  • – Ociec Kácerzow iest dyabeł; musi też bydź y mátká/ á tá nie inna iedno butá. BirkRus 25.
  • – Sercá butą niechcę puszyć. GawDworz 28.
  • – Prożna tá chlubá y butá twojá, że się z Szláchectwá wynosisz, á zábáwámi Rycerskiemi y cnotámi szlácheckiemi zgołá go po sobie nie pokázujesz. GdacPan 121.