Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DIALOG

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, T, L

Formy gramatyczne
lp M. dialog  
D. dialogu  
C. dialogowi  
B. uż. nżyw. dialog  
N. dialogiem  
Ms. dialogu  
lm M. dialogi  
D. dialogów  
B. uż. nosob. dialogi  
Ms. dialogach  
Etymologia
łac. dialogus
Znaczenia
»rozmowa«
  • – Nád to AEneas Syluius (ktory potym Papieżem zostawszy Papa Pius názwány był) w Diálogu/ ktorego ieszcże Kárdinałem będąc nápisał/ iáwnie Orgánu temu fałsz zádáie/ y ćiástochámi legisty álbo Práwniki/ názywa/ ktorzy głupie ták wiele prácowáli disputuiąc/ ieśliże tá dániná ma wágę/ ktora nigdy nie byłá. SmotLam 58.
  • Dialog albo Rozmowa przyjacielska o zjeździe jędrzejowskim [tyt.] MiasKZbiór 186.
  • – Podobną rzecz wsponima Grzegorz ś. w Dyálogách swoich: o iedney mnisce/ ktora száłatę iádłá/ w porzd iey nie przeżegnawszy/ wybáwił ią potym od szátáná błogosłáwiony Ekwicyus. SpInZąbMłot 114.
  • – Lámontowe błędy y Haerezye porzućić vsądźiwszy/ wźiąłem przed śiebie/ nie bez woli Bożey/ ktorego w pracy tey osobliwey łáski/ nád godność y gotowość moię doznawałem/ poważny sposob dochodzenia tey prawdy, ktorą my w Przodkách nászych z Cerkwie ś. Wschodniey przyięli: to iest/ sposobem Diálogu Káthechism wiáry dogmat pisáć/ Páná Bogá mego ná pomoc wźiąwszy/ począłem. SmotApol 106.
  • – A nie egzaminuj przez lidzbę, dialogi i bajki Ezopowe, bo nie dosyć kierować jeden instrument dziki, diabelski i piekielny, ale z nim trzeba obyczajnie postąpić, a on będzie powolny. AquaPrax 449.
  • – Nasmiawszy się tedy z owego Dyalogu nacieszywszy wypili beczkę piwa Gospodarzowi y drugą y poiechali. PasPam 190.
  • – Oo. jezuici po obiedzie wyprawowali na sali swojej dialog, na którym byli królewicowie ichm. Aleksander i Konstanty, był i jmp. wojewoda wileński, jmp. podskarbi i inszych ichmciów niemało, ale też nie był podobnym dialogowi oo. Piarum Scholarum wyprawionemu, bo i aktora z miejsca dobrego nie mieli, a potem na theatrum sieła się ludzi naszło, że rozeznać nie było, kto z nich aktorem. I tak in confusione wszystkie actus a potem nie dokończone odprawione. SarPam 185.
  • – Czytałem dyalog wenecki, który podczas elekcyi króla Augusta miał się agitować; i ledwie się nie sprawdził, żeby była osobliwa protekcya supremi Numinis nie wsparła Polski. OtwFDziejeCzech 206.