Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*AUTOROWY, AUTORÓW

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: AUTOROWY || AUKTOROWY, AUTORÓW || AUKTORÓW
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (autorow), L (autorów; bez cyt.), SW (autorów)

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, SWil, SJP

Formy gramatyczne
lp M. ż   auktorowa
D. n   autorowego
Ms. ż   autorowej
odmiana niezłożona
lp M. m   auktorów ||   autorów
Znaczenia
»odnoszący się do twórcy utworu«
  • – ZNáyduią się niektore Errory w tych Księgách, dla dálekiego Authorowego od Krákowá mieszkánia. OvOtwWPrzem 4 nlb..
  • – Sen auktorów, przez który widział fest S. Anny. BorzNaw 49.
  • Auktorowa do świętych prośba. BorzNaw 49.
  • – Do zazdrośnika y Laskawego Czytelnika Authorow dobry Przyjaciel [tytuł wiersza]. DobrGram 4 nlb..
  • – Zostały po śmierci Autorowey niektore figury opisanych zioł w tych księgach. SyrZiel 1533.