Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DZIEDZICZNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (indeks), SXVI, Kn, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
T (?)

Formy gramatyczne
lp M. m   dziedziczny
B. ż   dziedziczną
N. ż   dziedziczną
lm D.   dziedzicznych
Znaczenia
1. »dziedzicznie coś posiadający albo kimś będący, dziedziczący«
 • – Miała [...] corkę tylko iednę Dziedziczną na kilka kroc Sto Tysięcy. PasPam 82v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • dziedziczny król:
 • »król sprawujący władzę na podstawie sukcesji, z prawem przekazywania tronu potomstwu«
  • – Ian Kazimierz z Bozey łaski krol Polski [...] A Szwedzki, Gotski , Wandalski Dziedziczny Krol. PasPam 151v.
2. »otrzymany po przodkach, odziedziczony«
 • – Stał oboz między Rawą a między Głuchowskiem dziedziczną wsią tego to Sułkowskiego. PasPam 198.
 • – Wszystkich tych ktorzy [nas] urazali przyimuięmy do Czci y dobr wszystkich Dziedzicznych PasPam 210v-211.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • chłop dziedziczny (sz. zm.):
  • – Tegoz [dnia] pisałem do IP. Bułcharyna Dzierzawcy Czeszeykowskiego Vpraszaiąc aby Ziskał Chłopow tamecznych Dziedzicznych kturzy pod roznemi Osiadłosć swoię przyieli. SapADiar 9.
  • – Wyprawiłem Żyda [...] dla wypytania sie w Kalwarij y tam daley in Circumferentia wyszłych Dziedzicznych Chłopow zDobr moich. SapADiar 20.
Związki frazeologiczne

 • prawem dziedzicznym chodzić:
  • – Karczma w tej wsi jest, do ktorej należą włok 4, ktore szarwarkowe lustratia 1623 opisała. Teraz jednak włoki te, od wszelakich szarwarkow wolne, prawem dziedzicznym chodzą. OpisKról 32.