Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DZIĘKOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
T (?)

Formy gramatyczne
bezokolicznik
  dziękować
czas teraźniejszy
lp 1. os.   dziękuję
lm 3. os.   dziękują
czas przeszły
lp m 1. os.   dziękowałem
3. os.   dziękował
lm mos 3. os.   dziękowali
imiesłów współczesny
  dziękując
Znaczenia
1. »składać dzięki, podziękowanie, wyrażać wdzięczność, być wdzięcznym za co«
 • – Upatrzyli czas do Windykowania zasług naszych, za co dziękować zawsze nalezało y nalezy. PasPam 121v.
 • Dziękuię Oycu memu ze mi z młodu nie kazał cieląt pasać. PasPam 135.
 • Dziękuięsz ci za kandor ktorys wyswiadczył przeciwko Oyczyznie y mnie. PasPam 158v.
 • Dziękuię zadobrą Fantazyią. PasPam 174.
 • – Gdy zas dziękowali krolowi za daną Sobie Amnestyią insi y moy tez Brat Comparuit [pojawił się] między tymi kongregatami. PasPam 186v.
 • – Krolowi Panu naszemu iest zaco dziękowac ze sąm in Persona [osobiście] na te nie chronił się Woynę. PasPam 261v.
 • – Mnie dziękował żem go nie odstąpił pierwszego dnia lubom mu tam nic niepomogł. PasPam 70.
 • – Iamtu przyiechał abym dziękował WMMPanu ze tu iestes Opiekunem zony moiey. PasPam 83v.
 • – Skoczą do nas wszyscy obłapiaiąc Sciskaiąc Bogu dziękuiąc za takie Dobrodzieystwa. PasPam 98v.
2. »grzecznie się wymawiać od przyjęcia czego«
Związki frazeologiczne

 • dziękuję ubogi z bedłek:
 • »dziekuję, odmawiając czegoś mi zbytecznego; rezygnuję z wątpliwej przysługi«
  • ~ Dziękuię vbogi z bedłek, káżdy z tych Ich Mościow sposobny zá pierwszą znáiomością kazać mnie wbić ná pal, álbo záwiesić ná stálistym haku. AndPiekBoh 77.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

 • dziękuję z bedłek:
 • »dziekuję, odmawiając czegoś mi zbytecznego; rezygnuję z wątpliwej przysługi«
  • ~ Kiedy powiedałęm im [posłom moskiewskim] ... że mię iuz był wziął Moskal w okayiey z Dołkornskiem [Dołgorukim] to mowili że byś był miał wstolicy wszelakie poszanowanie y na iego [stryja Paskowego] Imię y Zasługi Narodowi Naszemu wdzięcznie [wdzięczne] pewnie wyszedł bys był bez okupu. Alem ia rzekł dziękuię z bedłek. PasPam 165.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • ~ Dziękuiéć vbogi z bédłék/ ma domá dość rydzow. Kazał ci podziękować. KnAd 225.