Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*RELIGIA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: *RELIGIA, *RELIJA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   religia
D.   religii
  religijej ||   relijej
C.   religiej
  religii
B.   religią
  religię
N.   religią
Ms.   religiej ||   reliej
  religii
liczba mnoga
M.   religie
D.   religiej
  religij
C.   religiom
B.   religie
Ms.   religiach
Znaczenia
»wyznanie, wiara«
 • – Wszyscy tedy katholickiey Relligiey Ludzie byli y są kon[tenci] ztey krola Pana naszego Rezolucyiey oprocz Luteranow Kalwinow bo oni tę woynę za swoię mieli. PasPam 262.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • religia heretycka:
  • – Prezydenci wászy Wileńscy szkołę záłożyli z Kálwinistow Krolewieckich/ y wychowywáią syny wásze w Religiey przeklętey Heretyckiey: pátrzciesz co zátym y chodzi y poydzie ieszcze bárziey. Podrosną dzieci wásze/ y tę przeklętą wiárę do Cerkiew zániosą. BirkRus 9.
 • religia ariańska:
  • – Iáko tedy miástá niektore proznych domow dla swawolnych ludzi dopuszczáią/ non tam libenter, quam reuerenter, ták wászych Religiy Luterskich/ y Kálwińskich/ y Aryáńskich/ y Nálewáykowskich. BirkEgz 18.
 • religia luterańska:
  • – Turcy eo fine [w tym celu] Woynę po[d]niesli że by Relligią Rzymską zniszczyć a Luteranską na to Mieysce postanowic po Całey Europie. PasPam 277.
 • religia luterska:
 • »luteranizm«
  • – Rewokowanie Graffa Sekendorfa y amocya lego od Generalney Kommendy nad woyskami Cesarskiemi szczegulnie dla Religij Luterskiey stała się. MerkHist 805-806.
 • religia rzymska:
 • »katolicyzm«
  • – Turcy eo fine [w tym celu] Woynę po[d]niesli że by Relligią Rzymską zniszczyć a Luteranską na to Mieysce postanowic po Całey Europie. PasPam 277.