Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BAGNISKO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   bagnisko
D.   bagniska
B.   bagnisko
N.   bagniskiem
Ms.   bagnisku
liczba mnoga
M.   bagniska
D.   bagnisk
B.   bagniska
N.   bagniskami
Ms.   bagniskach
Znaczenia
»>miejsce podmokłe, grząskie; błoto, mokradło«
  • – Gdy [...] bagniska, rzeki, sadzawki wyschnęły, Dwie żabie upragnione po polach biegały. VerdBłażSet 63-64.
  • Bágnisko/ bágno/ błotá/ Palus [...] Terra stagnata palude [...] Locus palustris [...]. Kn 12.
  • – Tá bestya, schowała w bágniskách krzewistych, ieziora Lerneńskiego, miáłá sto głow. OvOtwWPrzem 357.
  • – Na jednem bagnisku, zapadł koń. WierzbKon 101.
  • – Wodá [...] Krąci się [...] w Wirze; [...] czyni Bágniská. KomDobrOrb 21.
  • – O Vżywániu Instrumentu Abrysowego w Rysowániu Mapp Gránicznych, w Lásách, w Chrostách, y bágniskách. SolGeom III 172.
  • – Eau de marest. Aqua palustris. Woda z Bagnisk z ługowisk, z brodow. DanKolaDyk I, 488.
  • – ROście v nas w Polscze obficie [...] pospolicie przy borách ná bágniskách [rozmaryn czeski]/ y od tych imię v nas wzięło Bagno. SyrZiel 171.