Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PRZYMIERZE

rzecz.
n
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: PRZYMIERZE || PRZYMIRZE
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   przymierza
B.   przymierze
Ms.   przymierzu
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – A serce ich nie było szczere przed nim/ áni wiernymi byli w przymierzu jego... BG Ps 590.
  • – Rzecż nád Słońce iásna iest/ zacnośći stanu tego/ y nie bez przycżyny Sákrámentem ten obchod názwány bywá: przymuie sie nowa łáská/ y nowe błogosłáwieństwo Boże: wypowieda sie przymierze szátánowi y pokusom iego; wstępuie sie w zakon nieogránicżony/ ocżym świádcży przyśiegá y związek nierozerwány áż do śmierći: SpiżAkt B3v.
  • – Przimirze Induciae... SłowPolŁac 63.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • arka przymierza:
    • – Te prawa, y ten swięty depozyt, przykazań Boskich, miała Rzeczpospolita Izraelska zawsze pr[z]ed oczyma, w Arce przymierza. LeszczStGłos 14.