Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

[KANCELARIA]

Odsyłacze

KANCELARIA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   kancelaria
D.   kancelariej
  kancelarii
B.   kancelarią
  kancelarię
Ms.   kancelarii
liczba mnoga
M.   kancelarie
D.   kancelaryj
  kancelarii
C.   kancelariom
B.   kancelarie
N.   kancelariami
Ms.   kancelariach
Etymologia
łac. cancellaria
Znaczenia
1. »podlegający kanclerzowi urząd, w którym sporządzano i przechowywano dokumenty państwowe, prawne, itp.«
  • – Ieszcze w Szkołach Rawskich byłęm a on tez do kancellaryiey chodził. PasPam 78v.
  • – Y krola uięto zanos kiedy pozwolił z kancellaryiey Uniwersały na Seymiki przed Seymowe do woiewodzt[w] proponendo novam Electionem Stante vita. PasPam 188v.
2. »zajmowanie się sprawami urzędu, urzędowanie«
  • – Wszeci to bardziey pachnie kancellaryia nizeli Woyna. PasPam 114.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • kancelaryja apostolska:
    • – Tu przypátrz się wiazdowi Chrystusowemu z tryumphem do Ieruzalem, ná oślicy y ná oślęciu obadwá narody znáczące zydowski y Pogáński, z ktorych pierwszy narod cięszkie zakonu prawo nosił, iáko w Káncelláryey Apostolskiey czytamy: [...]. KorRoz 86.