Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

KANCELARYJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
lp M. kancelaryja  
D. kancelaryjej  
Etymologia
łac. cancellaria
Znaczenia
1. »podlegający kanclerzowi urząd, w którym sporządzano i przechowywano dokumenty państwowe, prawne, itp.«
  • – Y krola uięto zanos kiedy pozwolił z kancellaryiey Uniwersały na Seymiki przed Seymowe do woiewodzt[w] proponendo novam Electionem Stante vita. PasPam 188v.
  • – Ieszcze w Szkołach Rawskich byłęm a on tez do kancellaryiey chodził. PasPam 78v.
2. »zajmowanie się sprawami urzędu, urzędowanie«
  • – Wszeci to bardziey pachnie kancellaryia nizeli Woyna. PasPam 114.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • kancelaryja apostolska:
    • – Tu przypátrz się wiazdowi Chrystusowemu z tryumphem do Ieruzalem, ná oślicy y ná oślęciu obadwá narody znáczące zydowski y Pogáński, z ktorych pierwszy narod cięszkie zakonu prawo nosił, iáko w Káncelláryey Apostolskiey czytamy: [...]. KorRoz 86.