Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PAJĄK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   pająk
D.   pająka
C.   pająkowi
B. uż. żyw.   pająka
N.   paiąkiem
liczba mnoga
M. uż. nosob.   pająki
C.   pająkom
B. uż. nosob.   pająki
N.   pająkami
Ms.   pająkach
Znaczenia
1. »pajęczak, stawonóg«
 • – Wylicza [...] mrowkę/ záiączká/ száráńczą/ páiąka. BirkNiedz 145.
 • – Słowá dobrego Kácerzom nie dáią Oycowie święci/ przyrownywáią ich psom wściekłym/ wężom/ bazyliszkom/ smokom łuskowátym/ sowom/ krowkom/ ktore w gnoiu gmerzą/; żabom/ muchom/ pluskwom/ ktore poki żyią kąsáią/ gdy zdechną śmierdzą/ trędowátym/ piecom nápalonym/ w ktorych chleby Antychrystowi pieką/ koczkodanom/ máłpom/ páiąkom/ prochnowi/ członkom zgniłym/ iászczurkom/ ktore żywot Kościołá Páńskiego gryzą/ centaurom/ to iest chłopobykom/ puchaczom/ onokrotalom/ ábo bábom z klekotkámi/ cyklopom onym/ ktorzy się w iáskiniách Etneyskich y porodzili y pochowáli. BirkRus 33.
 • – Atoli, iż wzory swoie, Aráchne, dawáłá ku wzgárdzie Bogom, á ná złośc Pálládzie, obrociłá ią w páiąká. OvOtwWPrzem 217.
 • – Insze wszystkie członki/ brzuch zástąpił niemáły, z ktorego oná przecię y przędzę sposabia/ y páiąkiem się stawszy/ dawne płotná rabia. OvOtwWPrzem 220.
 • Paiąk Aranea. SłowPolŁac 49.
 • – Lata y Szarza moia teraznieysza takiey niepotrzebuie powagi że by to odąwszy się wkrzesle iako paiąk [siedzieć]. PasPam 137v.
 • – Dzisiejszych się białychgłow przypatrując modzie, Gdy przyganiając danej od Boga urodzie, Czarne sie bielą, białe na przepych naturze Z czarnych płatkow w rozlicznej nastrzygszy figurze, Muchy, osy, pająki, bez mała i żaby, Jaszczurki, węże lepią po gębie. PotFraszBrück II 384.
 • – Zadne ná nas niewolnice Nierobią, ni ná miękkie przędą iedwabnice Páiąki morwiorodne. DamKuligKról 129.
 • – Insecta [...] Wywnętrzaiące się słabym przędziwem paiąki. MikSil 47.
 • – Toż sądzę o żabách, bufonách, y innym robáctwu, iáko to pchłách, pluskwach, stonogách, paiąkách. BystrzInfCosm C4.
 • – Obywátele Floridy, ile w gorzystey Kráinie żyią paiąkami, mrowkami, iaszczurkami, wężami [etc.]. ChmielAteny II 671.
 • – Odpowiedzmy, że muchy y páiąki są zwierzętá nie doskonałe; nie są z doskonáłości universi, ábo zupełney: iednák nie są cale ná dáremno; bo náturá samá sporządziłá, áby złe humory trawiły. AlbSekr 117.
 • – Jak zmotał Absaloná sposobem paiąnka. Od cienkiey siatki przyszło do łyka, postronka. DrużZbiór 116.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

od przysł.: Páiąk iádu szuka, ále pszczołá miodu.FredPrzysł B3
 • – Z iedney roży paiąk trucizne a pszczołka miod bierze. MikSil 207.
2. »krab morski«
 • – Mázinet/ mácinet. Rák páiąkowi podobny/ v. Rák morski okrągły. Kn 394.
 • – Skorupa Paiąka Indiiskiego. ArchRadziw 1638 79/1, 17.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • pająk morski (sz. zm.):
  • – Rák morski okrągły/ páiąk morski [...] Cancer rotundus araneae similis Kn 909.
  • – Sepio Morsky paiąk. SłowPolŁac 126.