Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ARCYKSIĄŻĘ

rzecz.
m albo n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (bez cytatu), SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SWil

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   arcyksiążę
D.   arcyksiążęcia ||   arcyksięcia
C.   arcyksiążęciu
B. uż. żyw.   arcyksiążęcia
N.   arcyksiążęciem
liczba mnoga
M. uż. (n)osob.   arcyksiążęta
D.   arcyksiążąt
C.   arcyksiążętom
B. uż. nosob.   arcyksiążęta
W. uż. (n)osob.   arcyksiążęta
Znaczenia
»tytuł członków rodu Habsburgów; wielki książę«
  • – Jest oprocz tych Panow podobno 34 inszych Książąt miedzy ktorymi maią pierwsze mieysce Arciksiążęta Rakuskie. BotŁęczRel III 73.
  • – Boycie się Boga Panowie młodzi/ obiecuię wam zapewne mądrość świętą. Pięknie Krolom/ Arcyksiążętom z tą: onym boiaźń Pańska stoi za korony na głowie. BirkOboz 72.
  • – W tym tedy zamięszaniu, gdy się nie mogli na inszą odpowiedź zdobyć, tylko abyśmy się koniecznie nazad wrócili i przy granicy na informacyą arcyksiążęcia Karła czekali, Elearowie widząc, iż tak gotowi byli wszystkich przepraw bronić [...] przyszli do Odry powyżej Opola. [...] Drugiego Juni posły do arcyksięcia Karła posławszy, sami się za nimi tylko milę ku Nyssie do jednego miasteczka ruszyli. DembPrzew 59.
  • Arcyksiążę/ (Archidux vulgo) Dux maximus [...] Regulus [...]. Kn 9.
  • – Ferdinandus Arcyksiąze Rakuskie chcąc swoie Nie tylko Panstwo ale y familią przy całoscy wiecznie Następuiączy pamiątce Zostawic dał sobie w pałacu swy[m] wymalowac 2 Kotfice. HerbOr 636.
  • – Jest náznáczony Gubernatorem w Niderlándziech pro interim, áż do przyiázdu Arcyksiążęciá Zygmuntá z Inszpruku. MerkPol 64.
  • – Od Dziadow y Pradziadow przerzeczony Arcyxiążąt Rakuskich dom brzydził się wielce opilstwem. GdacPij 41.
  • – Albertus I Syn Rudolpha Habspurczyka, od ktorego teraznieyszy ArcyXiązęta domu Austryackiego pochodzą. IntrHist 192.
  • – EXTRA SARAIU URZĘDNICY są BEGLERBEJOWIE, niby Arcy-Xiążęta, wielcy, y Pryncypalnieysi Paszowie. ChmielAteny II 488.
Przenośnie
  • Nie mogł się na decyzyą rezolwować Arcyksiążę Polityków.PisMów II 397
Odsyłacze