Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ŻUPAN

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: ŻUPAN, *ZUPAN, *ŻUPON, *ZUPON
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (żupan), SW (żupan, zupan, supan), SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), Kn (?), T (?), L (?), SWil (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   żupan
D.   żupana
B. uż. nżyw.   zupan
Ms.   zupanie ||   żuponie ||   zuponie
liczba mnoga
M. uż. nosob.   zupany
B. uż. nosob.   zupany
Ms.   zupanach
Etymologia
czes. župan, z wł. giubbone
Znaczenia
»ubranie męskie zakładane pod kontusz«
 • – Skrzynká barszczu ná piecu stoi okowána/ A popiołu donicá w kącie málowána. Sam gospodarz w zupanie bárszczowym łatánym/ Barszcz iada/ wbarszczu chodzi/ ktosz iest większym pánem. NowSow D3.
 • – Stało strzelów 600 z rusznicami, w zupanach tylko, kazdy w inkszej sukni. NiemPam 16.
 • – Potym jachał P. Piecowski Rotmirz pieszy I. M. X. Biskupa Warmińskiego/ w żuponie atlasowym szkarłatnym/ w ferezjej aksamitnej tegoż koloru/ sobolami podszytej: za czapką aksamitną zapona z piórmi/ jako i u pierwszego Rotmistrza: na koniu też tok dobrym/ i tak przystojnym jako i pierwszy. WjazdPar a2v .
 • – Tysiąc ośm set y ośm gwiazd; iako rachuią Astrologowie nayrośleyszych wyszarpnąwszy [...] roskażę przyszyć do żupana swego. AndPiekBoh 129.
 • – Do krola Zołnierze wstępowali in vesto peregrina posroiwszy się ładnie Zupan z drelichu kontusz także z drelichu. Iubka z raytarskiego koletu. PasPam 79.
 • – Ucieka na płowym bachmacie w Rządziku Złocistym iakiś Młokos w Atłasowym papuzym Zuponie. PasPam 95v.
 • – Kiedy iuż Chmielnicki gwałtownie następować począł, dlatego rzucali wszyscy owe swoie wymyslne dostatki, [...] Rysie, Zupany Bławatne Kontusze, Pasy Perskie. HistBun 6v.
 • – Posłałem prowizy na Rok przyszły do s. Jerzego temuz Pa[nu] Boryczewskiemu assistentowi Trybunału akkomodacy Atłasu na zupan Sukna. SapADiar 61.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • bachmistrz żup wielickich:
  • – DO JEGOMOŚCI PANA WŁADYSŁAWA MorsztynA, STAROSTY KOWALSKIEGO, BACHMISTRZA ŻUP WIELICKICH PotPoczKuk III 400.