Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

KATOLIK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   katolik
C.   katolikowi
N.   katolikiem
liczba mnoga
M. uż. osob.   katolicy ||   katolikowie
D.   katolików ||   katoliki
C.   katolikom
Etymologia
łac. catholicus 'powszechny'
Znaczenia
»wyznawca katolicyzmu«
  • – Cnotliwi to są, co prawdziwe katoliki bronią. JazStadListyCz II 180.
  • Katolikowie wierzchniego ganku ustąpili im [Gruzinom], jako trzecią część tę tam, która jest nad Abisynami i Syriany. TretWargRadziw 113.
  • – Dziwuię się wąm iednák bárdzo/ zeście od Heretikow/ y od złych kátolikow/ tych wyżey pomienionych baiek y potwárzy iáko Oręża iakiego nápożyczyli. SzemGrat 49.
  • – Chrześcianie między sobą dysputacie czynią, iako Katholik przeciwko Lutrowi, Luter przeciwko Aryanowi, Aryan przeciwko Lutrowi y Katholikowi. KorRoz B3-B4v.
  • – Aryani Lutrowie Chorągwie mieli swoie pod ktorymi katolikow wiele słuzyło. PasPam 51.
  • – Wołaią Lutrzy Och Her Jesu Christ oni nasamego Syna a katolicy zas y Nasyna y Namatkę wołaią. PasPam 67.
  • – Maximilian Z Ferdynandem katolikiem Hiszpańskim, y Ludwikiem XII Francuzkim Krolami Alliancyą przeciwko Wenetom uczynił. IntrHist 212.
Odsyłacze