Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BAZYLISZKOWY I

przym. od
  BAZYLISZEK
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (bazyliszkow), L (XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp (?), Kn, T

Formy gramatyczne
lp M. m   bazyliszkowy
n   bazyliszkowe
D. ż   bazyliszkowej
N. m   bazyliszkowym
lm M. nmos   bazyliszkowe
Znaczenia
»dotyczący mitycznego zwierzęcia«
  • – Że to był [Odludek Matys] człek nadobny jak dąb nasiekany, Uroda by u wilka, sam jak malowany, Oko bazyliszkowe, mowa by u sępa, Z głową koczkodanową, chodził jako stępa. WierszŻałBad 9.
  • – Przez Izáiaszá obiecał Pan/ iż [...] będą mogli rękę swoię puścić do iámy wężowey/ y do skáłuby bázyliszkowey. BirkNiedz 180.
  • – A dziecię sące będzie gráło nád dziurą żmijową: A to/ ktore ostáwione jest/ wpuści rękę swoję do dziury bázyliszkowey. BG Iz 11, 8.
  • – Jájcá Bázyliszkowe wylęgli/ á płotná pájęczego nátkáli: ktoby jadł jájcá ich/ vmrze: á jesli je ztłucze/ wynidzie jászczorká. BG Iz 59, 5.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • jad bazyliszkowy:
    • – Tylko to was okrutnych w tym vpośledziło: A snadź u piersi ieszcze srogim nápoiło Bázyliszkowym iádem: lub okrutney Lwice: Lubo nieugászonym mlekiem złey Wilczyce. Przekładasz mężobójcę, który zamordował RożAPam 50.
    • – Kto ie [dobrodziejstwa] świátu [...] nie praesentuie/ tylko ten/ ktorego niewiarstwá y bluźnierstwá ustá są pełne/ á iád Bázyliszkowy pod ięzykiem iego. KalCuda d2.

[BAZYLISZKOWY II]

Odsyłacze