Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BARKA I

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVI, XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
lp M.   barka
D.   barki
C.   barce
B.   barkę
N.   barką
Ms.   barce
lm M.   barki
D.   bark ||   barek
C.   barkom
B.   barki
N.   barkami
Ms.   barkach
Etymologia
wł. barca
fr. barque
niem. Barke
Znaczenia
»rodzaj statku transportowego w żegludze śródlądowej, rzadziej morskiej«
 • – Ma [Tybr] młynow barzo wiele na barkach/ abo iakoby po naszemu na łodziach. WargRzym 51.
 • – Trzykroć y Neptun z wod się wynurzać przymuszał, Y barki z srogą twarzą wykazać pokuszał. OvOtwWPrzem 65.
 • – Odnowiono na tę drogę dla niego [cesarza] dwie Galerze a dla Princ Roberta/ ktory snadz z nim poiedzie/ buduią nową barkę. MerkPol 303.
 • – Nasi dwanaście bark zabrali, na ktore Czarnecki z ludzmi wsiadszy dobrał się Insuły Samsoi. HistBun 52v.
 • – Był okrętem port nie doiechany, Gdzie stały mnieysze barki i gonduły. PotSyl 85.
 • – Iest tam barka albo okręcik marmurowy, ktory na wodzie pływa. MikSil 173.
 • Barki towarami wszelkiemi ładowne płyną do Tolosy. ChmielAteny II 58.
Przenośnie
 • Ktorzy w barkach spią/ niewiedzą kiedy/ aliści oni v portu będą.BirkNiedz 36
 • W teyże iey Łodzi w ktorey świeckie pływa morze, W tym ciele, lawirować, każą po ieziorze. Napijaiąc się co raz, ogniem wrzącey siarki Nie wysiadać, wypadać z takiey trzeba barki.PotPocz 89

*BARK II
rzecz
m
, *BARKA II
rzecz
ż

W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (= orczyk, drążek), T (= orczyk), L (= orczyk, XVIII), SWil (= orczyk), SW (= orczyk)

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, SJP

Formy gramatyczne
lm M.   barki
N.   barkami
Znaczenia
»naczynie, narzędzie(?) używane w niektórych rzemiosłach«
 • – Statki kowalskie: miech, kowadło [...] warszel, barki 2, młotek jeden, durślaków 2. InwKal I 378.
 • – Inwentarz rzeczy oddanych przez p. Rembelińską [...] mielcuch [...] ze wszystkiemi statkami dobremi do niego przynależącemi, to jest: z kotłem, ze 2 kadziami, z drybusem, z barkami [...] z piecem. InwKal I I, 77.