Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BARTNIK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   bartnik
D.   bartnika
C.   bartnikowi
N.   bartnikiem
liczba mnoga
M. uż. osob.   bartnicy
uż. nosob.   Bartniki
D.   bartników
  Bartnik
C.   bartnikom
Ms.   Bartnikach
Znaczenia
1. »człowiek zajmujący się hodowlą pszczół i wybieraniem miodu z barci leśnych, pasiecznik, pszczelarz«
  • Bartnik [...] mellarius. Kn 15.
  • – Jakoż zaiste słusznie ma to imię, że drugiéj takiéj nie masz, kto się kosztownéj strukturze, z kamienia ciosanego przypatrzy; a co nas najbardziéj w zadziwienie in stuporem. - prawie porwało, rapuit. - było to, kiedy człowiek ten, co wieży pilnuje, na samą gałkę wieży téj wlazłszy, do której już żadnych stopniów nie było, jedno on powrozem okręcając się, tak jako u nas bartnicy czynią, wemknął się i stanął na niéj, chociaj więcéj miejsca nie było, jedno jako dwie stopy człowiecze zmieścić się mogą: z chorągwią rozpostartą wywijał, kunszty na onéj gałce takie czyniąc, jakich na ziemi stojąc nie każdy wyprawi. PacOb 80.
  • Bartnik, ktory barć pańską opatruje i lasa pilnuje, ma w każdym polu morg roli, z tego żadnej nie czyni powinności. OpisKról 457.
  • – W boru barci 33, jako bartnik opowiedział, w sadzie zaś pańskim psczół pniów 6. InwKal I 351.
  • – Wojciech Masz, poddany [...] bartnik barci pańskie opatruje i piwo pańskie i gorzałkę szynkuje. InwPuck 63.
  • MIEL [...] Qui le son du miel [...] PASIECZNIK Bartnik. DanKolaDyk II, 263.
  • – Piast będąc tylko Rolnikiem i Bartnikiem [...] spłodził syna. ŁubHist 8.
2. »niedźwiedź podbierający miód z barci«
  • Bartnik/ bartniczek niedźwiedź [...] vrsus melliuorus. Kn 15.
Podhasła

BARTNIKI


Najwcześniejsze poświadczenie:
1665-1669
Znaczenia
nazwa geograficzna »wieś na Kowieńszczyźnie«
  • – Rano mi też pan podkomorzy koronny deklarował od Króla JM. wakans po księżnie [...] w powiecie kowieńskim – wójtostwo pilwiskie z tymi wsiami: 1) Pilwiszki, 2) Bartniki. ChrapDiar II 293.
  • – Pole około Bartnik jest górzyste. MatDiar 100.