POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło FIERCYK drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło FIGA
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2016
FIRLETKA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: FIRLETKA, FIERLETKA
Słowniki: SStp (firletka), SXVI (fierletka), Kn (firletka), T III (firletka), L (firletka; XVII-XVIII), SWil (firletka), SW (firletka, fierletka), SJP (firletka) notują
Formy gramatyczne:
M.firletka
D.firletki
B.firletkę
N.firletką || fierletką
M.firletki
D.firletek
B.firletki
1. bot. »roślina zielna, bylina, stosowana w medycynie; Lychnis«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. firletka krowia (sz. zm.):
  • Firletká krowia/ którą drudzy Basilią płonną zowią/ ma liście do Basiliey ogrodnéy podobné/ żyłowáte/ soku pełné/ a trochę kosmáté. SyrZiel 1301.
  • – PLiniusz/ krowią firletkę czyni podobną w skutkách Básiliyce ogrodney. SyrZiel 1301.
  • Firletká płonna álbo krowia/ Rozdział 33. Ocimoides, et Ocimastrum. SyrZiel 1301.
  • – ...Been album, nie w kiscách/ áni w ogánistych okolkách/ ma swe naśienie/ ále w szupinkách iáko w iákich kieliszkách/ własnie iáko Firletká krowia. SyrZiel 304.
  • Firletka płonna ábo krowia/ vide Bázyliká. Kn 176.
  • – Bázyliká polna/ Acinus fe. et Epipetron neut. Ocimum syluestre, [...] Firlétká płonna/ krowia. Kn 18.
  • Firletka płonna albo krowia, vid. Bazylika. T III 340.
troj. firletka płonna:
troj. firletka polna (sz. zm.):
  • Firletki polne iáko Orybasius pisze [...] stolcámi wilgotności z ciáłá wywodzą. SyrZiel 577.
  • – Przodkowie nászy stárzy/ poki báwełnynie mieli/ suchego do knotow firletki liścia vżywáli/ y ztąd Lychnidem/ to iest knotem/ ábo knotownicą/ názwáli Czárnuchę żytną/ ábo Kąkolnice/ niektorzy z poślednieyszych Ziołopisow/ chcą też mieć zá iednę z polnych firletek/ ále mym zdániem nie przystoynie/ gdyż firletki wszystkie prawdziwe/ purguią/ iáko Dyoskorydes y Orybasius świádczą. Tá Kąkolnicá naminiey. SyrZiel 577.
  • – Mydelnicá/ ktora v nas roście iest od cudzoziemskiey rożna. [...] Mydelnicą to niektorzy swoyską zowią/ ia Fierletką polną. SyrZiel 621.
2. »niezidentyfikowana roślina«
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. firletka wodna:
Patrz BAZYLIJA, BAZYLIJKA, BAZYLIK, BAZYLIKA II, BAZYLISKA, WASILEK, BALSAM.
Autorka: DA
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)