Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

RATOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp ((ratować), retować), SXVI (?), Kn, T, L, SWil, SW, SJP

Formy gramatyczne
bezokolicznik
  ratować
czas teraźniejszy
lm 3. os.   ratują
czas przeszły
lm mos 3. os.   ratowali
tryb rozkazujący
lm 2. os.   ratujcie
nieosobowy czas przeszły
  ratowano
Etymologia
niem. retten
Znaczenia
»wybawiać kogoś od niebezpieczeństwa; ocalać«
  • – Kmiczyc Pułkownik [...] biega między naszemi ręce w tył związane woła dla Boga Ratuycie takci go tam ktos rozerznął. PasPam 112v.
  • – Po Przewodniey Niedzieli zachorował Woiewoda periculose [niebezpiecznie] [...] posprowadzano doktorow roznych [...] takci go ratowali wszystkiemi Sposobami. PasPam 67v.
  • – Kto przecie Smiały Podiezdzaią z barkami ratuią sznury toniącym rzucaią że by się ich chwytać. PasPam 69.
  • – Drugi Okręt szwecki przebito Z Armaty tak że zaraz poszedł nadno zewszystkim cos niewiele zniego ludzi ratowano. PasPam 69v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • potrzebę ratować:
    • – Znáć było ná tym weselu wolą Páńską ná pożytek ludzki obroconą: bo co pożyteczniey iáko vbogiego potrzebę rátowáć/ dáć mu winá ták dobrego/ ták wiele? BirkNiedz 89.
    • – [Faraon] iák wielkie zgromádził Prowiánty, iákie pozákładał Mágázeny, iákich szukał sposobow, áżeby poddánych swoich potrzeby rátowáć mogł. DanOstSwada V, 17.