Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

RATOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp ((ratować), retować), SXVI (?), Kn, T, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:

Formy gramatyczne
ratować  
lm 3. os. ratują  
lm mos 3. os. ratowali  
lm 2. os. ratujcie  
ratowano  
Etymologia
niem. retten
Znaczenia
»wybawiać kogoś od niebezpieczeństwa; ocalać«
  • – Kmiczyc Pułkownik [...] biega między naszemi ręce w tył związane woła dla Boga Ratuycie takci go tam ktos rozerznął. PasPam 112v.
  • – Po Przewodniey Niedzieli zachorował Woiewoda periculose [niebezpiecznie] [...] posprowadzano doktorow roznych [...] takci go ratowali wszystkiemi Sposobami. PasPam 67v.
  • – Kto przecie Smiały Podiezdzaią z barkami ratuią sznury toniącym rzucaią że by się ich chwytać. PasPam 69.
  • – Drugi Okręt szwecki przebito Z Armaty tak że zaraz poszedł nadno zewszystkim cos niewiele zniego ludzi ratowano. PasPam 69v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • potrzebę ratować:
    • ~ Znáć było ná tym weselu wolą Páńską ná pożytek ludzki obroconą: bo co pożyteczniey iáko vbogiego potrzebę rátowáć/ dáć mu winá ták dobrego/ ták wiele? BirkNiedz 89.
    • ~ [Faraon] iák wielkie zgromádził Prowiánty, iákie pozákładał Mágázeny, iákich szukał sposobow, áżeby poddánych swoich potrzeby rátowáć mogł. DanOstSwada V, 17.