Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MIARA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   miara
D.   miary
B.   miarę
N.   miarą
Ms.   mierze
Znaczenia
»wielkość przyjęta za jednostkę dla oceny innych wielkości tego samego rodzaju; przen.: strona, wzgląd«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • w tej mierze:
 • »w tym wypadku,w tej sprawie«
  • – Kontent Mars że ma Syna Godnego wtey mierze ktory Męstwa Dzielności znaczny assumpt bierze. PasPam 271v.
  • – A Rzucił ze tez Marsa? obłatawszy zdrowie Nie [...] Perseweruie w Szarzey przyznać mu wtey mierze: Piłka, A Męstwo bite większy Impet bierze. PasPam 274v.
 • żadną miarą:
 • »w żaden sposób«
  • – Powieda, na ostatku zes my się dusznie starali o ięzyka ale dostać zadną miarą nie mogli bo iuz były zaciekłe Czambuły do kosza poschodziły. PasPam 240.
  • – Mysię tu ruszamy prosięmy wyzey. Zona mowi daręmna turbacyia bo tego zadną miarą nieuczyni y poiedzie. PasPam 83v.
 • bez miary:
 • »niezmiernie, nadzwyczaj«
  • – Wielu inszych [bohaterów] Pisma wynoszą bez miary. PasPam 274.
 • co niemiara:
 • »bardzo dużo, mnóstwo«
  • – Nacisnęło się tedy pod Owe Czosnki Co niemiara tego chcąc Zeby Ich Odstrzeliwano. PasPam 107v.
Związki frazeologiczne

 • brać miarę:
 • »wnioskować, porównywać«
  • ~ Na woynę wołasz a nie wiesz co to woyna Przy naymniey ztąd mogł bys brac miarę że to choc Palcem oko wykolą to postaremu Łechciwo [...] Apogotowiusz kiedy ie z Polnego Działka zapruszą. PasPam 192v-193.
  • ~ Na te działa utopione mowił że wszystkie moie będą ale mi się to rzecz niepodobna widziała biorąc miarę iaka bieda kiedy działo w błocie uwięznie a coz kiedy w Morzu. PasPam 70.
  • ~ Oni tez biorąc miarę z Pięknego Bultynka [!] spodziewali się że to tam cos dziwnego y drogiego obaczą. PasPam 80.
 • brać miarę i podobieństwo:
 • »wnioskować, porównywać«
  • – Lanckoronski trochę się w[y]gadał przed Chorązym naszym o tych affektach ale y on poufale niewiedział choc tam zęmną bywał, komplement tylko widząc ztego brał miarę y podobienstwo. PasPam 73v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • bardyjowska miara:
Związki frazeologiczne

 • chodzić w swej mierze:
  • – Rdza je żelazo, woda głaz dziurawi, Sen straszny prawda rozwieje na jawi, żadna rzecz wiecznie nie chodzi w swej mierze, Już i ta książka moja koniec bierze. MorszAUtwKuk 267.
 • stoi cena w mierze:
 • »coś nie zmienia wartości«
  • Stoi cená w-miérzé/ v. Cená. Kn 1069.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Iéden chodzi w miérzé/ drugi suknią dziérzé. KnAd 509.
 • Ceń słusznie a w miaręć zapłacą. T III 103.
 • Drożey cęń/ á w miáręć zápłácą. KnAd 211.