Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CHARCICA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: CHARCICA, HARCICA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI, T, L (XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
Kn

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   harcica ||   charcica
D.   charcice
B.   charcicę
N.   harcicą
Ms.   charcicy
liczba mnoga
D.   charcic
B.   charcice
Ms.   charcicach
Znaczenia
»suka charcia«
 • – Myśliwcy upatrować zwykli, że jednego psa dobrego i psicę do ustawnego rozpładzania gniazda chowają, a po rączym charcie abo charcicy zrzadka leniwe szczenięta bywają. DorHipTur 32.
 • – Powiedział Ie[g]o msc ze posczwał sczenną harcicą kotnego zaiąca, gdy mu harcica poczeła barzo przygrzewac, zaiąc sie lził, począł koczieta mietac z siebie. AktaBab 15.
 • – Zycząc Rzeczpos. Babinska, takie Charcice mieć daie Ie[g]o Msci Łowiectwo Babinskie, aby to mislistwo w babinie iak naiprędzey rozmnozeł. AktaBab 31.
 • – Miał z Sobą gość Charcicę piękną y rzecze do Syna, Samuelu, trzy may tę Charcicę. PasPam 252v.
 • – Ta charcica wilka się chwy ta, Liszka iey tylko raz ziewnie. PasPam 252v.
 • – Wydra obaczyła psa niedomowego, przyidzie do owey Charcice y patrzy iey woczy y charcica tez nanię. PasPam 252v.
 • Charcica skoczy do drzwi wydra za nią, charcica zapiec wydra zanią. PasPam 253.
 • – PSOW Osobliwe Denominacye od Pòétow skoncypowane z Autorow wytłumáczone co do Etymon. [...] Pòémenis, Stroż od bydłá. Nabe, Charcica do Myślistwá zgodna. Agre, Łowiąca. Lache, Kosmata. Licisca, z Wilká y Suki Charcicá. DanKolaDyk I, 484.
 • – Zimnicę y trzęsienie ciáłá z febry odpądza: wziąwszy Ruciánego oleyku/ máłmazyey/ po trzy łyżki/ Mitrydatum przednie dobrego ćwierć łotá: tym pácierz wszytek we grzbiecie od kárku począwszy áż do końcá chárcice/ w ten czás nácieráć gdzie by poczuł chory/ żeby przypaść miáłá [febra]. SyrZiel 547.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • charcica wołoska:
  • – Bitka Charcica Płowa Wołoska. ArchRadziw 380, 6.
 • charcica królikowata polska:
  • – Kośka Charcica Królikowata Polska odziana. ArchRadziw 1638 380, 2.
 • [Smycz] charcic: