Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BAZAR

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, T, L (XVI-XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   bazar
D.   bazaru
B. uż. nżyw.   bazar
N.   bazarem
Ms.   bazarze
liczba mnoga
M. uż. nosob.   bazary
B. uż. nosob.   bazary
Ms.   bazarach
Etymologia
pers. bāzār
Znaczenia
»targowisko, szczególnie obozowe, na którym sprzedawano głównie żywność dla wojska; majdan«
  • – A jeżeliby gdzie indziej pokątnie, prócz bazaru albo miejsca od oboźnego na szynki i kupiectwa naznaczonego [kupcy sprzedawali towar], tedy na oboźnego tymże sposobem towar przepadają. DembPrzew 77.
  • Bazar Tureckie nazwisko, mieysca, na ktorych się odprawuią targi. OvOtwWPrzem 161.
  • Bazary z iednę stronę kupieckich kramow z drugą stronę Targowy y Szynkowy bazar. To iedna cała Połać. NarArch 100.
  • – Na bazarze taniey wszystko nizeli po Miastach. PasPam 249.
  • – Idę, minę Bazar az Wolski u Ormianina wazy lyszki srebrne zdobyczne. PasPam 90v.
  • – Ta piechota zawsze zostawała przy Boku Iego Mości, pod Czterema Chorągwiami, y Muzyką, to iest Bębnami, y Szyposzami, maiąc swoy Bazar. CzerDwór A4.
  • – Na drugim końcu Szałaszow [...] daie się mieysce dla bazaru albo garkuchni. BystrzInfTak L2v.
  • – Wszyscy szynkarze na bazarze stać maią, tam gdzie im od oboźnego naznaczone mieysce będzie. ArtWoj 158.
  • Bazar. Marketener-Platz im Lager. le marché de vivandiers au camp. T III 29.