Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BYSTROCHODY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L, SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy gramatyczne
lp M. m   bystrochody
Znaczenia
»szybko biegnący, płynący«
  • – Onego/ życzyłyby były sobie rady Y wszelákie zdroiowe Boginie/ Náiády: Ktore Tyber/ y ktore Numitus/ y co ich Anienus/ ná wodách/ przechowywa/ swoich. Ktore/ Almo krotki w bieg/ y bystrochody Nár w sobie/ y Fárphárus nośi drzewochłody: Ktore/ w gaiách żyią/ po dolinach niskich/ Przy Tátárskiey Dyánnie/ y ieziorách bliskich. OvOtwWPrzem 571.