POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło BEZMIAN drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło BEZMIERNOŚĆ
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2013
BEZPIECZNIE, BEZPIECZNO przysł.
Warianty fonetyczne: BEZPIECZNIE || BEZPIECZNO, BEŚPIECZNIE
Słowniki: SXVI, Kn, T III, L (XVI-XVIII), SWil, SW, SJP notują
Słownik SStp nie notuje
Formy gramatyczne:
bezpiecznie || beśpiecznie
bezpieczno
bezpieczniej || beśpieczniej
nabezpieczniej || najbezpieczniej
1. »bez zagrożenia, bez szwanku, bez szkody; ufnie, bez obawy«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. na bezpieczno:
 • – Pisałem do Arędarza Złotnika Swoią ręką aby się fundował w Łoiowie nabespieczno upewniaiąc go Swoią Protekcyą. SapADiar 97.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • – Bo jeśli chcesz w swym stanie zawsze żyć bezpiecznie: Równy z równym bierz przyjaźń, a trzymaj statecznie! VerdBłażSet 19.
przys. od przysł.:
 • Bespiecznie myszy biegáią/ gdy Kotá domá nie máią. RysProv I, 3.
przys.
 • – Kto ma mniey/ ma bespieczniey. RysProv VI, 7.
przys.
 • – Ná wilká okrzyk/ á wroná świnię béspiécznié skubié. KnAd 314.
przys.
 • – Lądem ábo ná lądzié béspiéczniey/ péwniey/ niż ná lédzié. KnAd 415.
przys.
 • – Lépiey béspiécznié niż serdécznié. KnAd 436.
przys.
 • Béspiéczniey/ ciszey zá murem. KnAd 1062.
2. »pewnie, niezawodnie, skutecznie«:
3. »śmiało, odważnie, zuchwale; o wypowiadaniu się: otwarcie, wprost«:
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • – Więcey się chłop tego boi/ co bespiecznie w kroku stoi. RysProv XVII, 1.
4. »lekkomyślnie, niedbale«:
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • Bespiecznie myszy biegáią/ gdy Kotá do nie máią. RysProv I, 3.
przys.
 • Więcey się chłop tego boi/ co bespiecznie w kroku stoi. RysProv I4v.
przys.
 • Bespiecznie myszy biegáią/ gdy Kotá do nie máią. RysProv I, 3-4.
#
Autor: WM
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)