Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*DROBNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
stopień równy
lp D. n   drobnego
stopień wyższy
lp M. n   drobniejsze
lm M. nmos   drobniejsze
D.   drobniejszych
stopień najwyższy
lm B. nmos   najdrobniejsze
Znaczenia
»mały«
  • – Hacki takie iako y na grzbiecie ale iuz drobnieysze. PasPam 65.
  • – [Szkła powiększajace] naydrobnieysze atomiki, gołemu niewidome oku, odkrywaią. BystrzInfRóżn Y3v.
  • – Z tych [kwiatków] po okwitnieniu nasienie cienkie/ iako Barszczowe/ pachniące/ ieno drobnieysze. SyrZiel 85.
  • – Liście [tłustosza płonnego] piérwszemu álbo ogrodnému podobne: ieno drobnieysze/ y węzsze/ tylko chochołacieysze/ dłuzsze y gęstsze. SyrZiel 1121.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • bydło drobne (sz. zm.):
    • – Tákże wszystkie dziesięciny/ z rogátego bydłá y z drobnego bydłá/ wszystkiego co przechodzi pod laską pásterską, káżde dziesiąte/ będzie poświęconePánu [!]. BG Kpł XXVII, 32-33.
    • – Już ja więcej czabanów rogatych na wasze Ani bydła drobnego nie pożonę pasze. ZimBSiel 133.
Podhasła

DROBNY
rzecz

w funkcji rzeczownika

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1656-1688
Znaczenia
»człowiek niezamożny, mało znaczący«
  • – Przyiechali tedy [...] Boiarowie kilkanascie y inszych drobnieyszych circiter [około] wszystkich 60 i coś. PasPam 163v.