Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BAGNISTY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
lp M. m   bagnisty
ż   bagnista
D. n   bagnistego
B. ż   bagnistą
n   bagniste
N. ż   bagnistą
lm M. nmos   bagniste
D.   bagnistych
C.   bagnistym
B. nmos   bagniste
N.   bagnistemi
Ms.   bagnistych
Znaczenia
»podmokły, błotnisty, występujący na bagnach, pochodzący z bagna«
  • – Na prosty świeży kaszel w niedostatku innych lekarstw, i rzodkiew nakrajana w owies pomagać zwykła. Tego [...] przestrzegać, żeby zimnej wody zrzódłowej nic [koniom] nie dawano, ani wód śliskich, bagnistych. DorHipTur 195.
  • – Bywa to że [...] płonym piaskiem ziemiá bágnista wysycha. OvOtwWPrzem 617.
  • – Drugi Podkop przez mokrą Ziemię błotnistą lub bagnistą zaczym przez Pompy y Smoki ma bydz wprzod woda wyssana. NarArch 131.
  • – Tego też przestrzegác, żeby zimny zrodłowey wody pić nie dawano koniom, áni śliskich bágnistych wod. HaurEk 49.
  • – Jeżeliby zaś plac [pod budowę] był álbo sypany, álbo bagnisty, ná ktorym niepodobna calcu się dobráć, ten sposob [utwardzania] podáią Witrurius [...] y inni. BystrzInfArch A1v.
  • – Wali kamienie y palami wspiera zeby się wysep nie rozszedł bagnisty. ChrośKon 253.
  • – Zaczynić ią [mąkę] wodą chędogą/ przeźrzoczystą/ nie kálną [...] nie ieziorzystą/ nie bágnistą. SyrZiel 937.