Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PASTERZ

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606-1608
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
N.   pasterzem
W.   pasterzu
liczba mnoga
N.   pasterzami
Znaczenia
1. »opiekun zwierząt na pastwisku«
  • – Właśnie tak zwykli pieszczeni kozłowie Abo rozkośni w domach baranowie Za swemi chodzić wszędzie pasterzami. BorzNaw 69.
2.  przen.  »kapłan«
  • – Są tez to y insi zacni Prałaci Biskupi kollegowie twoi [...] Wszak to Ludzie iako y ty A Słychać że na nich aby Podobienstwo Postępkow twoich zacny Pasterzu. PasPam 193v.
  • – Nominowanocię teraz Prymasem to iest Nay wyszszym Pasterzem w krolestwie naszym Nis[tyś] przed tym Owce pasał. Przecięs ich iak wilk płaszał. PasPam 196.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

  • żyć jako bydło (przez pasterza) (sz. zm.):
    • Żyjem przez tak długi czas jako bydło przez pasterza. NiemPam 233.
    • Iáko [...] bydło żyć będziecie/ nie wiedząc gdzie iść/ co czynić/ y czego się trzymáć. StarPopr 12.