Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

GĘŚ

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
lp M.   gęś
B.   gęś
lm M.   gęsi
D.   gęsi
B.   gęsi
N.   gęsiami
Znaczenia
»ptak płetwonogi domowy lub dziki; Anser«
 • – Gęga gęś/ Gingrire anserum proprium est. Kn 187 [188].
 • – Gęgánie gęsi/ Clangor anserum. Kn 187 [188].
 • Gęsi stádo/ [...] anserum grex. Kn 189.
 • Gęsi pástuch/ [...] anserum pastor. Kn 189.
 • – Skoro im w dzięcznych nie stanie Fawoniuszow a przykre dmuchaią Akwilony. Do cieplic z Gęsiami zapomniawszy curam [troski] Oyczyzny uciec za Granicę. PasPam 133.
 • – Wieprzow karmnych nabito, kur, Gęsi. PasPam 169.
 • Gęsi, kaczki Czaple, kanie, kruki uganiał [jastrząb] tak iako przepiorki. PasPam 256.
 • – Iaki taki odobrego Pana prosi tęn obiecuie w kontentacyiey Gęs ten kapłona, inszy Baranka na Swięta. PasPam 81v-82.
 • Gęsi ná Stáwy błotne gdzie się znáyduią piiawki nie puszczáć. HaurEk 36.
 • – Jedzą [mieszkańcy Kairu] mięso wołowe, Barány, gęsi, kury. ChmielAteny II 651.
 • Gęś, f. eine Gans. oïe. T III 371.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • gęś dzika:
  • Gęsi Dzikie włoczyły się [...] ale iakies były odmięnne nie takie iako te co zawsze bywaią niby trochę srokate koło karków padały y [z] Swoyskiemi Gęsiami y niebardzo były płoche. PasPam 282-282v.
  • gęś domowa, dzika. T III 371.
 • swojska gęś:
 • »gęś domowa, hodowlana«
  • – Gęsi Dzikie włoczyły się [...] ale iakies były odmięnne nie takie iako te co zawsze bywaią niby trochę srokate koło karków padały y [z] Swoyskiemi Gęsiami y niebardzo były płoche dały się zeyść y kiięm potrącić. PasPam 282-282v.
 • gęś domowa:
  • gęś domowa, dzika. T III 371.
 • gęś naska:
  • Gęś náska/ Anser [...] Anser femina. Kn 187 [188].
 • gęś cudzoziemska:
 • »egipski gatunek gęsi«
  • Gęś cudzoziemska/ Chenalopex [...]. Kn 189.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Kto się chce mieć dobrze ná dzień/ niech sobie gęś zárznie/ kto ná tydzień/ niech wieprzá zákole/ kto ná miesiąc/ niech wołu zábiie/ kto ná cáły rok/ niech żonę poymie/ á kto do śmierci/ niech Xiędzem zostánie. RysProv VII, 5.