Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*HUSARSZCZYZNA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: HUSARSZCZYZNA, USARSZCZYZNA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1641-1653
Formy gramatyczne
lp D. husarszczyzny   || usarszczyzny  
Znaczenia
1. »przekształcenie w husarię«
  • – Starosta Bratyanski Działynski uięty pollicitationibus [obietnicami] Lubomierskiego Ierzego Marszałka y Hetmana przysłał Ordynans swoiey Chorągwi że by wyszła z Dywizyiey Sub Praetextu Husarszczyzny że ią quidem [niby] miał usa[rsz]czyc. PasPam 101.
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • per viscera misericordiae, to iest o chodze Rumaki do Usarszczyzny Iesli WMć tam wiesz kendy quocunque pretio kasz targowac i przywodzic. Alias siadłem iak Sol w reputacy. moiey. Trzeckiego mego y rzeczy nie słychac to iest quioquid commissum wMemoriale iemu. OpalKListy 197.