Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*TATARSKI

przym. od
nazw.
  TATAR
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1661
Formy gramatyczne
lp M. m   tatarski
ż   tatarska
D. m   tatarskiego
ż   tatarskiej
B. m żyw   tatarskiego
ż   tatarską
N. ż   tatarską
lm M. nmos   tatarskie
Ms.   tatarskich
Znaczenia
»odnoszący się do Tatara«
 • – W tym wychodzi z Choyniakow Chorągiew Tucznskiego y Antonowiczowa Tatarska 200 koni. PasPam 92v-93.
 • – Ogniste Rury Szabli Tatarskiey wytrzymac niemogły. PasPam 267v.
 • – Nigdy Trupa Tatarskiego na kupie tak wiele [...] niewidziałęm. PasPam 268.
 • – Podczas tey Expedycyiey Wiedenskiey z Ordynansu krolewskiego w padł w Tatarską ziemię konicki. PasPam 276v.
 • – Fortec kilka potęznych opanowali a przecię to wszystko za naszym powodemżes my na Sobie Trzymali Tatarską [siłę, potęgę]. PasPam 282v.
 • – Chan tatarski, Salingiera, przyjaciel i pobratym wielki królewski i już z Królem mający condictamina, aby się podejrzanym nie pokazał, przyjeżdża do Wezyra, któremu donosi, że: „Z mego wojska ludzie przyprowadzili kilka niemieckich języków, którzy powiadają, że król polski w osobie swojej przeprawia się pod Tulnem przez Dunaj". DyakDiar 50.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • szlak tatarski:
 • »trasa zagonów tatarskich«
  • – Y wpoł tey drogi niedotarł gdzie ia. I szlaku Tatarskiego niepowąchał. PasPam 240.
Związki frazeologiczne

 • modą tatarską || na kształt mody tatarskiej:
 • »na sposób tatarski«
  • – Leci kommunik Lubomirskiego iuz niesprawą nie Chorągwiami ale tak modą Tatarską. PasPam 202v.
  • – Łączek na nim goły skorką tylko powleczony na krztałt mody Tatarskiej. PasPam 239v.
Przenośnie
 • Rzecze a na co zes tu Stanął? Odpowiem bom do Tatarskiego rządu przyiechał niedotego Narodu ktory powinięn bydz polityczny y wtym się postrzegaiący że by dla Goscia wolne zostawiac Gospody.PasPam 180v
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • po tatarsku chodzić:
  • – Proszę vniżenie tylko/ ábyś z námi łączyć się raczył/ y to zadánie swoie skutkiem swoim ziścił. O co ia y wszytko Woysko Cháná I. Mci pilnie prosi/ ábyś W. M. Pan bezodwłocznie dokąd ieszcze woienna porá służyć będzie/ do nas przybywáć raczył Wiem ia/ że W. M. Pan vmiesz po Tátársku chodzić/ y łátwo w to potráfisz/ że wprędce z námi spolnie robotę y vsługę Rzeczypospolitey tráktowáć będziesz. MerkPol 138.
 • hanostwo tatarskie:
  • – Więc Tátarzy in perpetuum Tureckiemu podali się Cesarzowi, his Conditionibus acceptis; aby Han samemu Cesarzowi ná woynę idącemu assystowáł stem tysięcy Woyská, á Wezyrowi 50. tysięcy dawáł ná pomoc. Druga, żeby po ześciu Familii Gerejow, Ottomańska nástępowáła ná Hanostwo Tátarskie, et è converso post extinctam Ottomanicam Familiam, áby succedat ná Tron Turecki Gerejow Familia. ChmielAteny II 452.
Odsyłacze