Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

IMPREZA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Warianty fonetyczne: IMPRESSA, IMPRESA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   impreza
D.   impresy ||   imprezy
C.   imprezie ||   impressie
B.   impresę ||   imprezę
N.   imprezą
Ms.   imprezie
liczba mnoga
B.   imprezy
Ms.   imprezach
Etymologia
wł. impresa
Znaczenia
1. »zamiar«
 • – Affekt [...] ktory od inszych zmysłow zadnych nieprzyimuiąc Ordynansow swoią własną rządzi się Imprezą. PasPam 80.
 • – Moskwa swoiey nie naszey wygadzaiąc imprezie na nasze prawe skrzydło pierwszy uczynili impet. PasPam 106v.
 • – Chcieli mię od Imprezy odwiezc [!] ale yto Nie mogło bydz kiedy ia kilka dni tylko pobywszy u Chorągwie y Nawaletę zazywszy. Zdobrą kompanią poiechałęm do domu. PasPam 123.
 • – By mię byli mogli od wodzić od tey Imprezy gdy bym się był przyznał a osobliwie Cioteczny moy Trzemeski Stanisław. PasPam 123.
 • – Krolowa widząc zeby Impreza iey upadła in Promocione [w popieraniu] Francuza Gdy by Polak stanął Elektem tym bardziey Cooperabatur [zabiegała]. PasPam 191.
 • – Choc bys y tey Swoiey dokazał imprezy co intendis [zamierzasz] Zebys tego Francuskiego kondysa na Tron krolestwa Polskiego [wprowadził] I ten kondysek nie wypryciał byc iuz większey nad tę w Polszcze godnosci. PasPam 196v.
 • – Kondeuszowa Promocyia poczęła upadać [...] y ten slepy [Prażmowski] zawiodł się na Swoiey Imprezie. PasPam 202-202v.
 • – Matka tez Pannie Umarła y tak się owa Impreza zwlokła [...] Hetman Potocki umarł kommissyia Lwowska nastąpiła atym czasem że owa Impreza poszła wodwłokę. PasPam 221v.
 • Promotores abdicationis [sprawcy abdykacji] cieszą się maiąc nadzieię ze iuz swoiey dopną Imprezy. PasPam 228.
 • – I Marsowi Nieskąpo Ognia wswey Imprezie. PasPam 271.
 • – Chcesz się żenić? Radziłbym pokój tej imprezie, Minęłoć lat pięćdziesiąt, róg już w kupę lezie, Zimny kurcz krzywi członki, wedle starej mody, A Wenus potrzebuje, nieboże, wygody. PotFrasz1Kuk II 151.
 • – IAk prędko I. W. I. M. Pan Woiewodá Krákowski Hetman Polny Koronny stánął w Podháycách, ták záraz posłał ludźi swoich ná rożne Szláki ku Kámiencowi, zkądby miał słuszną o Imprezách Nieprzyiaćielskich informácyą, y ieżeli wteráźnieyszych Coniuncturách, Ordy ná iąkową [!] zbieráły się resolucyą. RelPotrz 1.
Związki frazeologiczne

 • pić na imprezę:
 • »pić za pomyślność przedsięwzięcia«
  • Piięmy tedy na owę imprezę dzien tak że y drugi. Trzeciego dnia wyiechalismy. PasPam 74v.
2. »wyprawa wojenna«
 • – Ná ten czás Vgonotscy ministrowie rozumieiąc/ iż zá onym kazániem swym/ ktorego im iuż pozwolono/ nábyli creditu/ y reputátiey/ y owszem mocy y wolnośći ná wszytko złe; odmienili z więtszym zápędem y z więtszymi śiłámi onę swą pierwszą Impresę: ábowiem spráwiwszy to/ iż Vgonotowie/ porwáli się do oręża ná Pariżány; oni sámi chodźili po mieśćie/ iedni pieszo/ drudzy ná koniu z dobytymi szpadámi w ręku/ wołáiąc: Ewángelia/ Ewángelia. BotŁęczRel IV 92.
 • – [...] nie iedno pámięć fortunnego pánowánią swego v potomnosći narodow tych zostáwić chcemy i ofiaruiąc przytym każdemu z nich wszytki nasze łáski/ nietylko ochotę ale y skotek gdzie zá błogosławienstwem pánskim pożądány koniec tey impressie sie sstánie. BielDiar C4v.
 • – PIerwey niżeli do rzeczy sámey przystąpię/ áby tym lepiey káżdy poiął/ zdáło mi się kroćiuchno nápisáć/ o praetensy [!] ś. pámięći Henryká IV. Krolá Fráncuskie[g]o/ ktory choćiażto był vżyty od Kśiążąt Brándemburskie[g]o y Neuburskiego do tey impresy Kśięstwá/ Cleuskiego nápomoc/ przećię iednák nie ták dla nich dwu/ iáko sobie nieiáko praetenduiąc/ tego się podiął. JudCerem A3.
 • – Było prusakow 12 Tysięcy ale lepszego ludu nizeli Cesarscy y wolelismy zawsze z niemi na imprezę nizeli z Cesarskiemi. PasPam 57.
 • – Matko u Syna spraw to że by tę raczył pobłogosławic imprezę. Ze by tę zacną kawaleryią szczęsliwie z tego upału raczył wyprowadzic. PasPam 58.
 • – Obiecował sobie [...] zaraz ią wziąć za powrotęm zymprezy nas wprzod rozgromiwszy. PasPam 92v.
 • – Iezeli dokazemy że podnaszą dyrekcyią puydzie woysko na Imprezę, że y Moie y twoie Imię będzie znaiomo Swiatu. PasPam 120v.
 • – Ia zynfanteryią w Polu bez kawaleryiey nic począć nie mogąc [...] supersedować musiałęm Imprezy. PasPam 162.
 • – Wyszły Woyska Wielkie [...] Iuz to Impreza na nas była Iunctis Viribus [połączonymi siłami] Alec ich Pan Bog pomięszał. PasPam 247.
 • – Kto by kolwiek lata Swoie tym tylko pędził zamysłęm aby ie samemi pieszczoney Swieckiey Marnosci mogł wytuczyc delicyami nie tylko [na swoiey zawodzi się] Imprezie ale ze wszystkich nimal wiecznymi czasu [zam. czasy] wyzuwa szczęsliwości. PasPam 281-281v.
 • – [...] w inszą stronę Generał Cornáro Woyská swoie ná imprezy obráca. AwCudz 2.
 • – NAiáśnieyszy Máiestat Krolá I M w Wárszáwie rezyduiący, przy dobrym złaski Bożey zdrowiu wszytkie swoie zamysły około woyny ná przyszłą Kámpánią dirigit, ktora tym prędzey może wziąć skutek swoy teraz kiedy iuż kilká millionow, częśćią z Prus, częśćią z Panstw swoich Dźiedźicznych Sáskich pieniędzy w dobrey monećie sprowadzáią, ná woynę, vti nervum belli y Woyská z Prus, y od inszych stron w Márszu będące do Ruskich śćiągáią Kráiow, wyborne y dobrze monderowáne, przećiwko Nieprzyiaćielowi Krzyżá S. zá Wiárę S. prawdźiwą Kátoliczką Rzymską, á potym da Bog ná Imprezę Kámiencá Podolskiego. AwWarsz_1698_5VII 1.
 • – Ze Lwowá constat, że w Wołoszech, (to iest) do Iass, trzech Bássow w kilku tyśięcy Turkow przyść miáło, nie wiedząc ná iáką Imprezę, o czym dálszey czekáli confirmácyey. AwWarsz_1699_7II 2.
 • – Dniá 28. ejusdem N. Krol I. M divertit ná Bielány, y tám 29. praeteriti nabożeństwo w dźień SS. Apostołow Piotrá y Páwła odpráwił. N. K. I. M. zámyślał w krotce pod Rygę iácháć dla kontynuowánia imprezy swoiey. GazWarsz 1701, 2.
 • – [...] wyráźił Cesarz I. M. nieukontentowánie, że hoc tempore moderno, do tákiey Xiążę Elektor Brándeburski przystąpił Imprezy, persuaduiąc áby desistat od niey etc. AwWarsz_1698_29XI 2.