Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

INACZEJ

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
  inaczej
Znaczenia
1. »w inny sposób«
 • – Sprawiedliwe są y prawie Rzecz moge wielkiego Senatora konsyderacyie Bo y ia sąm gdy bym na tym mieyscu zasiadał pewnie bym W M SCim Pana w podobnych do niesionego Circum stancyiach inaczey niesądził. PasPam 135.
 • – Mowiłęm ci prawda że się nie boię alem przecię inaczey myslał. PasPam 182.
 • – P Bog to inaczey wnet obrocił dawszy tę Viktoryią Chocimską. PasPam 246v.
 • – Nabozenstwa odprawiali uprzykszaiąc się Panu Bogu okrutnie alec ich przecię niewysłuchał kiedy się Inaczey zStało. PasPam 277v.
 • – Niemoze bydz inaczey tylko uczynić bo mi przecię zal było rzucac nietak daleko fortunę iako affekt taki ktoremu opodobny trudno. PasPam 73v.
 • – Iuzesmy tak oślep w ogięn lezli zesmy się tak z niemi zmięszali iako ziarno z Sieczką bo iuz trudno było inaczey. PasPam 94.
 • – Tak to postaremu było pięknie y dobrze kiedy niemogło bydz inaczey. PasPam 99v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • nie inaczej, tylko:
 • nie inaczej:
 • nie (...) inaczej (...) tylko:
2. »w przeciwnym razie«
 • – Na tym będę stał aby Seymy odprawowały się na koniach Bo inaczey nie upilnuią nąm Posłowie tych naszych wolnosci. PasPam 231v.
 • – Trzeba się nąm otrząsnąc tym Rektorom, Co to nami tak się bardzo opiekuią bo inaczey nigdy nie będziemy mieli uspokoienia. PasPam 243.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Musiáło by słońce ináczey chodzić. KnAd 737.