Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

TERAZ

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1607
Formy gramatyczne
  teraz
Znaczenia
»obecnie, w tym czasie, w tej chwili«
  • – Ta ich potęga lubo teraz Słynie Będzie przecię czas że iak insze zginie. PasPam 109v.
  • – Niemasz teraz gołoledzi ani grudy niepodbiie się kon bo snieg po Tebinki droga miękka. PasPam 154.
  • – Milszy mnie teraz ieden Towarzysz ktory przy mnie stawa nizeli Cała Chorągiew. PasPam 158v.
  • – Wszystko woysko tedy na nas uciekało. Biy że teraz ktory się podoba. PasPam 95.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • teraz że:
    • Teraz że MSCi Panowie komu Bog y Cnota miła zamną. PasPam 107.
    • – Zmięszali się tedy Moskwa apotym wnogi. Teraz że tniy rzniy. PasPam 107v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Bogáctwá teraz przodkuią/ Cnoty iem vstępuią. KnAd 31.