Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
MakSRelBar II 1672 wydanie wtórne
RELACJA KAMIEŃCA WZIĘTEGO PRZEZ TURKÓW W TOKU 1672 OPISANA WIERSZEM POLSKIM
Odnotowano 9 cytatów z tego źródła
– Lecz tą wycieczką ani nie sprawiono, Bowiem ochotnych dwu tam postrzelono, Lub już w aprosze oni powpadali, Juże motyki i kilofy brali, Chorągiew jedną był Przewadzki porwał, Lecz mu ją janczar nazad z ręku wyrwał. MakSRelBar II 181-182.
– Poruszę ręką, aż nią mogę władać! Począłem znowu o nogę swę badać, Lecz w onej dobie, jako mi się zdało, Jakby mi ten bok ze wszystkimi urwało. MakSRelBar II 183.
patrz: BADAĆ
– Więc gdy już dniowi noc ustępowała, Złota Jutrzeńka Feba poprzedzała, Uderzono larm tu na nas do zamku, K Turkom strzelając prawie bez ustanku. MakSRelBar II 182.
patrz: FEB
– Uderzono larm tu na nas do zamku, K Turkom strzelając prawie bez przestanku. MakSRelBar II 182.
patrz: LARM, LARMA, LARMO
– Tą mową srodze był wnet przerażony, Pobieżał co w skok jako oparzony, Łkający wiele takiej śmierci jego. MakSRelBar II 190.
patrz: ŁKAJĄCY
– Bo ten majorem był artyleryji, Ten wszystek cekauz miał w dyspozycyji. MakSRelBar II 192.
patrz: MAJOR
– Jedni z starostą w kamienice weszli, Inni do dworów swych porozchadzali, By swe drobiazgi, jak mogąc, sprzątali. MakSRelBar II 186.
– Uderzono larm tu na nas do zamku, K Turkom strzelając prawie bez przestanku. MakSRelBar II 182.
patrz: UDERZYĆ
– I byłby nie człek, by go nie żałował Tego człowieka, kto jeno widował. MakSRelBar II 190.