Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 11 cytatów z tego źródła
– Przeprawa Nieprzyiacielowi przez nię [fosę] nie tak łatwa, Aproszowanie niepodobne. BystrzInfArchW H4.
– Zgoła tego modeluszu starodawne czytáć w kronikách fortece, osobliwie w krucyacie X. Nayburka Azyatyczne: ktore po 7. y więcey rzędow zbroinego żołnierza ná swoich murow szerokości do obrony znosić wygodnie mogły. BystrzInfArchW F2v.
patrz: AZJATYCZNY
– Pryncypalne części składaiące ortografią fortec są te. Pierwszy Wał otaczaiący fortecę. Pomnieysze iego części co do wymiaru służące są te. Szerokość dolna, y szerokość gorna wału. Spadzistość wewnętrzna y spadzistość zewnętrzna wału. Wysokość wału. Chodzenia po wale szerokość. BystrzInfArchW G4.
– Ten tedy wymiar wszystkich tych części szerokości to jest stop 39. zabrawszy w cyrkiel ze skali, niech wypuści za linie kortyny i kawalera, i parallelowemi liniami określi do koła fortecy. BystrzInfArchW H3.
patrz: CYRKIEL
– Gdyby potrzeba delineowáć beluardy z większym ich angułem, nie mnieyszaiąc skrzydeł tychże beluardow, umnieyszyć należy skrzydeł kortyny. Prowadzone tedy linie krotszey defensyi przez punkta terminalne skrzydeł beluardu, uczynią iego anguł obszernieyszy, mniey więcey, według dyminucyi skrzydeł kortyny. BystrzInfArchW G3.
– Tych tedy linii y angułow składáiących całą figurę fortecy, według swoiey wyznáczoney dymensyi uważne zachowanie należyty ábrys y wystawienie fortecy sprawuie. BystrzInfArchW F3v.
patrz: DYMENSJA
– Linia prosta mieysca iákiego żadney niemaiąca łamaniny, gdy iest tak długa, że długością swoią przechodzi długość wszelką kortyny, ktorey wymiar wyznaczony naywiększy ná stop 500. ma się fortyfikować bástyonámi ná teyże linii osadzonemi. BystrzInfArchW I3.
– Pierwszy zaś fundament fortyfikowania mieysc nieregularnych iest, inwestygácya należyta wszystkich iego ścian y angułow, álbo łámanin y anfraktow, y z tąd decyzya, iáka ktorey części być powinna fortyfikácya. BystrzInfArchW I3.
– Dla tegoć Ukraina tym nieszczęśliwa, Kozackim, Tatarskim Haydamackim podległa irrupcyom, y dezolacyi; cała Obywatelow fortuna często idzie ná łupiestwo, sami ludzie ná Iassyr. BystrzInfArchW Fv.
– Druga kwestya iest o podmurowaniu wałow. Z samey ziemi gołe wałymniey sumptu expensuią. Łatwiey się dadzą reparowáć nadwerężone impetem dział przeciwnych. BystrzInfArchW H3v .
– Przecięż tego wieku Polemicy zważywszy z obudwu stron racye, iáko przekłádaią płaszczyzny nad mieysca gorzyste co do fortyfikowania, ták bardziey im dufaiąc przy nich większe siły Państwa osadzaią. BystrzInfArchW F2v.
patrz: POLEMIK