Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
OvChrośRip 1689 oryginał
Riposta albo raczej żalu i skargi pełna amoratek korespondencya częścią niewdziękami amazyuszów niektórych, częścią też wzajemnym nagrodzona afektem, w roku pańskim 1689 napisana [przez Wojciecha Stanisława Chrościńskiego według Owidiusza]

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=10440&from=FBC
Odnotowano 2 cytaty z tego źródła
– RISPOSTA Albo raczey Zalu y skargi pełna Amoratek Korrespondencya Częscią niewdzięcznikami Amazyuszow niektorych Częscią tez wzaiemnym nagrodzona affektem W Roku Panskim 1689 Napisana. OvChrośRip s. tyt..
patrz: AMAZYJUSZ
– RISPOSTA Albo raczey Zalu y skargi pełna Amoratek Korrespondencya Częscią niewdzięcznikami Amazyuszow niektorych Częscią tez wzaiemnym nagrodzona affektem W Roku Panskim 1689 Napisana. OvChrośRip s. tyt.
patrz: AMORATKA