Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SejmPanBad 1684 wydanie wtórne
SEYM PANIENSKI ABO ROZMOWA, O Biesiádách y Krotofilách Miesopustnych. Tudziesz o Obyczáiách Mężow/ gdzie ze dwudziestu Pánień/ káżda zdánie swe podáie.

Odnotowano 3 cytaty z tego źródła
– Kiedy która [żona] rządy Odejmie chłopu, wielkie tam są błądy. SejmPanBad (PSM) SejmPanBad 101.
patrz: BŁĄD
– Słusznie prostacy tytuł otrzymali Takowy, bo z nim osłami zostali. Któraż się panna głupia będzie chciała W tym bydle kochać, żeby nie wolała Owego raczej sobie życzyć, który, Iże jest mężem, znać go z samej skóry. SejmPanBad 101.
patrz: BYDŁO
– Większa niż w cukrze jest rozkosz w taneczku, Gdy się przy grzecznym skacze pachołeczku. SejmPanBad 87.