Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ChabSpos wydanie wtórne
SPOSOB RZĄDV KORONNEGO Y GOTOWOSCI: Obroná Rzeczypospolitey, iákaby miáłá być. WYDANY PRZEZ MIKOŁAJA CHABIELSKIEGO z Chábielic, Więznia Tureckiego

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/44925?id=44925
Odnotowano 5 cytatów z tego źródła
– Do tego pewna obrona z postráchem wszem nieprzyiacielom Koronnym wsławiona/ dla tákowey gotowości/ byłaby wszem nieprzyiacielom okazáła/ żeby się káżdy nieprzyiaciel Koronny potężnie ná to oglądać musiał/ záczym y Tátárowie prędkoby z pomocą Bożą do Hołdownego Trybutu przystáć musieli. ChabSpos D.
patrz: HOŁDOWNY
– Wdźięcznymi głosy wszyscy iednostáynie/ Dáią cześć chwałę Bogu nieustáynie. ChabSpos D2v.
– CHOROGRAPHIA znáczy z imienia [...] opisanie partykularne iákiey kráiny w szczegulności. ChabSpos .
– Tylko co od Chrześcijanów dostają: abo kupcy potajemnie im przywożą/ za co sobie wielką łaskę u Turków jednają. ChabSpos B.
patrz: POTAJEMNIE
– A iż tákowy porządek y gotowość ma być ze wszytkim dostátkiem/ opátrzona byc ma wszelákiemi potrzebnościámi woiennymi/ ná woźiech máią być dostátki wszelákie/ kul/ prochow/ rydle/ motyki/ śiekiery/ świdry/ liny/ postronki/ rzęmięsłnicy stálmászy/ kowale/ rymárze. ChabSpos C3v.