Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PrzewKoś 1603 wydanie wtórne
Przewodnik abo Kościołow krakowskich y rzeczy w nich wiedzenia y widzenia godnych krotkie opisanie [...] ; przydany iest Cathalog wszystkich krolow polskich y biskupow krakowskich

http://www.polona.pl/item/2296250/2/
Odnotowano 7 cytatów z tego źródła
– W tym kośćiele miedzy inemi reliquiámi znáyduie sie subtelna ręká Pánieńska iescze cáła z ćiáłem/ y z skorą uwiędłą/ trádycia iest iákoby miałá bydź tá ręká własna S. Káthárzyny oney błogosłáwioney á przedźiwney męczennice Páńskiey. PrzewKoś 38.
– Bolesław Chábry syn Mieczysłáwow pierwszy/ dźiwnie waleczny Pan/ Czechy/ Sásy/ Moráwce/ Kásubiány/ Prusy/ y Ruś zwoiował/ od Cesárzá Othoná Koronę otrzymał. y Krolow Polskich. PrzewKoś 73.
– Támże iest Kośćioł ś. Zophiey. Przed tym fárá ś. Micháłá/ teraz ś. Stánisłáwá zakonnikom ś. Páwłá pierwszego pustelniká zá stárániem Ianá Długoszá Kánoniká Krakowskiego ktory dla nich klasztor zmurował/ poruczony/ á bywáło ich tám dwánaśćie dla odpráwowánia służby Bożey przy ták wielkich schadzkách ludźi/ ktore ná káżdy piątek z nabożeństwá y dla odpustow wielkich czynić zwykli ná ták mieyscu świętym. PrzewKoś 59.
patrz: PORUCZONY
– W tymże kośćiele iest ołtarz przywileiowány záumárłe tákisz/ iáko u Bernárdynow przy grobie S. Symoná z Lipnice/ stárániem godney pámięći Oycá Symoná Mniszowiuszá z Lowiczá Prowincyałá y Doktorá Theologiae, ktorego pismá niektore są przy kśięgách klasztornych... PrzewKoś 57.
– Zá ołtarzem w trunnie w śrebro opráwney/ ktorą sześć Anyołow tákże opráwnych śrebrem trzyma/ iest ćiáło świętego Stánisłáwá. PrzewKoś 17.
– SLusznie od tego Kośćiołá początek wźiąć sie ma ktory miedzy wszytkiemi Kośćioły Korony Polskiey y Państw do niey należących przodek po Gnieznieńskim zdawná otrzymał/ będąc ná wyniosłey gorze Wawel y celnym zamku stołecznego y głownego miástá postáwiony/ kosztownie zbudowány/ hoynie nádány/ y wielu Swiętych/ y Pátronow Polskich reliquiámi ubogácony. PrzewKoś 6.
– A nietylko náznáczone ołtarze w Kościele Zamkowym z wielką pokorą á serdeczną skruchą obchodzą/ ale sie náyduie tákich wiele/ ktorzy przyczyniáiąc sobie pokuty/ y ćiáłá utrudzenia/ ledwie nie wszystkie Kośćioły tuteczne z tymże nabożeństwem náwiedzáią. PrzewKoś 3.
patrz: UTRUDZENIE