Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KsŻyt 1635-1644 wydanie wtórne
Księga grodzka żytomierska

Odnotowano 9 cytatów z tego źródła
– Powzino y Pogorzelec w ziemi zakroczymskiey, a Peretmirkę w wojewodztwie bracławskim sytuowane, z poddanymi komornikami, zagrodnikami y podsusiedkami, ze wszelkiemi in specie et genere przynalezytosciami y cyrkumferencyami iemu od przedane realną y zupełną satysfakcyą do rąk swoich odebrał y wyliczył. KsŻyt 342v.
– На врядɛ кгродском замку ɛго кр мл житомɛрском пɛрɛдо мною, Станиславом Дрɛвновским подстаростим житомирським, становши ωчɛвисто wielmozny jm҃y pan Jerzy Ciołek z Komorowa Komorowski, niegdy wielky Mikołaia z tegoz Komorowa Ciołek Komorowskiego hrabie Liptowieckiego y Beaty z xiąząt Korybutowiszniowiackich, niegdy Michała starosty ωwruckiego y zony jego Anny Mohilanki, curki małzonkow, syn [...]. KsŻyt 342v.
– W której to summie pułtoru tysięcy złotych polskich połowice tegoż sioła Strucowki z poddanemi ciągłemi i nieciągłemi, ogródnikami, podsusiedkami, bojarami, kozakami z ich wszelakiemi powinnościami, czynszami, podaczkami zboznemi i pienięznemi, dziesięcinami, daniami miodowemi, podwodami, robociznami, gruntami, polami oranemi y nieoranemi, sianozęciami, ogrodami, borami, lasami, gaiami, dombrowami, chrostami zarosłemi, z łowy zwierzynnemi y ptaszemi, z połowicą arędy y przychodow wszelakich, z młynami z niego na rzecę wiely będącego, z wolnym łowieniem ryb w tymze stawie y spustem onego po połowicy z wolnym mieleniem w tymze młynie na potrzebę jch m҃ panow Hawratynskich bez czerhy y bez miareczki. KsŻyt 356v.
patrz: MIELENIE
– To iednak waruią sobie ych mosci oboią strona, iesliby ktora osoba z ych mosciow, lubo to jey mosc pani Katarzyna Strzybylowna, lubo tez jɛgo m҃osc pan Ian Jarmolinsky sterliterz s tego swiata zeszły, tedy te summy aexsparteiey m҃osc paniey Strzybylowny w dom ych mosciow panow Strzybylow aexparte jɛgo mosci pana Iarmolinskiego, iure naturali sukcesorom nalezącemu, wracac sie maią, nihiliominus y na tych sumach ab utrinque y na inszych dobrach, ktore by sobie ekwaliter hores pondomily sinescitu et konsensu ych mosciow panow przyiacioł, dozywociu spolnie zapisac sobie będą mogli [...]. KsŻyt 306v.
patrz: MOŚĆ
– [...] urzędownie przez woznego generała woiewodstwa kiiowskiego w rzetelną posesÿią podałem ÿ postąpił maiętnosc moią własną dziedziczną w woiewodstwie kiiowskim w powiecie zÿtomirskim lezącą, nikomu inszym pierszÿm prawem nie zawiedzioną, miasto Stare ÿ Nowę Korosteszow z zamkiem na nowym miescie będącÿm, takze z budowaniem wszelkim w tem miescie będącÿm, z zasiewkiem zboza ozimego ÿ s folwarkiem, z młynami na rzece Teterew, takze ÿ wszÿstkimi młÿnkami tam będącÿmi, z rzekami, stawami, s pustami, z mÿtami ÿ mostowÿm. KsŻyt 327.
patrz: MYTO
– ...postanowiam, wolą moie deklaruiąc, aby po ziwocie moim Jan Jarmolinsky syn moÿ starszy na maiętnosciach moich własnÿch dziedzicznÿch mnie po rodzicach moich jure naturali przypadłych ÿ przykupionÿch w woiewodstwie wołynskim w powiecie krzemienieckim lezącÿch miec chcę Zahayce, jako swÿm traktem ÿdą cum omnibus qualitatibus przÿsiołki do tego nalezące Temnohaÿce, Mieleczi, Mi[...] Szumbar, Horbowce, Nowÿ Staw przÿ tym ze dziele zostawac ÿ perpetuis temporÿbus sÿnowi memu Janowi Jarmolinskiemu nalezec maią ze wszitkiemi gruntami... KsŻyt 283v.
– ...miec chcę Zahayce, jako swÿm traktem ÿdą cum omnibus qwalitatibus przÿsiołki do tego nalezące Temnohaÿce, Mieleczi, Mi[...] Szumbar, Horbowce, Nowÿ Staw przÿ tym ze dziele zostawac ÿ perpetuis temporÿbus sÿnowi memu Janowi Jarmolinskiemu nalezec maią ze wszitkiemi gruntami, polami oranemi ÿ nieoranemi... KsŻyt 283v.
– Ja Alexander Piasoczynsky, kasztalan kamieniecky nowogrocky, ulanowsky starosta, odstąpiwszy swey własney nalezytey iurisdiciey a tuteszney grockiey zytomirskiey, ile co sie dotycze zeznania teraznieisze listu y zapisu mego s potomkami y wszytkiemi dobrami mymi lezącymi ÿ ruchomymi, dobrowolnie sie poddaiąc y werifikuiąc, iawno czynie y zeznawam tym listem dobrowolnym y zapisem moim kozdemu, komu by o tym wiedziec nalezało [...]. KsŻyt 234.
patrz: ULANOWSKI
– U kozdego prawa, sądu ÿ urzędu ziemskiego, grodzkiego ÿ trÿbunalskiego na woiewodztwie kiiowskim, wołynskim y brasławskim miedzi conserwatami pomienionych woiewodztw, gdzie stanowszy nie zazywaiąc zadnych zwłuk, excepcÿ, dilacÿ, appellacÿ, prozequicÿ, legacÿ, exemptu, submisyi, intromissyi, nie zakładaiąc sie większoscią sprawÿ, ani niedorosłoscią lat potomkow y wszytkich obron prawnych y nieprawnych w statuciech ÿ constytucyach opisanÿch, spraw ÿ umysłow ludzkich wynaidzionych, in genere odpisuie sie zakład pomieniony zapłacic y szkod nagrodzic gotowÿmi pieniędzmi, a nie zadnÿmi fantami y nie podaniem u dobra intromissÿeÿ nieodchodząc od sądu ÿ urzędu wszelakiego, do ktorego pozwana będzie... KsŻyt 282.