Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ListDokt 1770 wydanie wtórne
List doktorski y anatomiczny o chorobie od lat czternastu do doskonałych medycyny nauczycielow

http://www.polona.pl/item/7921289/2/
Odnotowano 14 cytatów z tego źródła
– Co wszystko gdym rozważył, dorozumiewałem się że to był skutek złey żołci, y materyi kleiowatey; żebym więc uprzątnął zawady z pierwszych drog, y poruszył humory spakowane w ielitach niższey żołądka części: przepisałem ażeby na womit wziął naczczo ex Hypecaquana et sale Policreste tudzież Ftyzantę ex radicibus Cycorrei et graminis do picia, ostrzegłszy według potrzeby iakich ma pokarmow używać. ListDokt 2.
patrz: CZCZO
– ROKU P. 1770. FILOZOFII Y MEDYCYNY NAUCZYCIELOM STEFAN BISI MEDYCYNY DOKTOR ZDROWIA JAK NAYWIĘKSZEGO I. W JP. N. N. maiący lat około czterdziestu, wzrostu wysokiego, składu ciała suchego, temperamentu melancholiczno-cholerycznego, d. 6. Lipca wezwał mię do siebie ListDokt 1.
– Zadnemu nie tayno w Anatomii biegłemu, że z zaniedbaney gonorrei, zdrapanie żyły urynney, wrzodzianki, naroście, z twardziałość etc. wyniknąć mogą, zkąd iądrow nabrzmiałość od zapalenia kanału nazwanego Deferens przez ktory humor nasienny przechodzi, bol piersi piersi [pierś:subst:pl:gen:f] z przyczyny targania żyły suchey symptomatyczney wielkiey, nazwaney intercostalis czyli między żebrowa, uryny trudne odeyście, oney się zupełne zatrzymanie, inflammacya, gangrena, y śmierć na koniec nastąpić muszą. ListDokt 5.
– Zebym więc zaraźliwą, ktora opanowała, materyą pogromił (pamiętaiąc zawsze na części do płodu służące obrażone) przeczyściwszy trunkiem ex senna, manna, cassia nayprzod pierwsze kanały, dekoktu ex sarsaparillia, china, ligno guayaco, radicibus altheae, eringii z mlekiem kozim dwa razy na dzień pić kazałem funt ieden. ListDokt 6.
patrz: MLEKO, MLEKO, MLIKO
– N. N. maiący lat około czterdziestu, wzrostu wysokiego, składu ciała suchego, temperamentu melancholiczno-cholerycznego, d. 6. Lipca wezwał mię do siebie; ktorego zastałem maiącego febrę od 7. niedziel na czas przestawaiącą nieregularną, złączoną z wielkim bolem w lewym boku między czwartym, y piątym żebrem blisko kości mostkowey: twarz y wszystkie ciało było koloru ciemnożołtego, na ięzyku zaś materya żołtawa: przytym nawzyą, wstręt do iedzenia, nocy bezsenne miewał, często zaś gorączkę czuł wielką, z trudnością uryna mu odchodziła, dla bolu y gorąca nie regularnie: w urynie bardzo biały, y kleiowaty suz na trzy, y cztery palce widzieć się dawał, do urynału koloru ceglanego piasek przykleiał się, iako się zwykło przytrafiać w febrach na czas przestawaiących. ListDokt 1.
patrz: MOSTKOWY
– [...] między naywiększym y srzednim udowym muskułem, fistuła pokazywała się nie iednostayney szerokości, szersza iednak tym bardziey im się zbliżała do kości sedesu, węższa nad cal ieden nie była, oprocz pod kiszką odbytową gdzie się łączyłą z incyzyą, tam była na dwie linie, a blisko wygiętości kości sedesowey, gdzie się kończyła nakształt worka, na cztery cale; [...] ListDokt 19.
– Powiadał że w słabiźnie prawey, w ziewach y w wyższym otwarciu żołądka gorąco, nadymanie, y bol czuie, co wszystko zdaiemi się że pochodzi albo od obrażenia żyły urynney albo że iakie cząstki słone pierwey w humorze kleiowatym zatrzymane, a teraz ciężarem, y obrotem merkuryuszu, według reguł ruszania się od Newtona dowiedzionych, oderwane, ktore dla osłabionych części ciała twardych, y utracenia sprężystości, dotąd wypędzone zewnątrz być nie mogły; [...]. ListDokt 11.
patrz: NADYMANIE
– Co gdyby się stało, nayprzod pręciki ołowiane rożney wielkości, knoty z płotna ordynaryinego, y woskowanego etc. według sztuki sporządzone, takoż katater zgięty srebny probowałem do pęcherza wepchać przez Felszera; tym sposobem przebywszy trzy zawady, z ktorych pierwsza przeciwko naywiększemu kanałowi żyły urynney od Morgana opisana, w notatach maiących tytuł Adversaria 1ma. kateterowi opiera się: dwie drugie, (blisko po sobie) około dwoch linii oddalone są od otwarcia początkowego żyły urynney; daley zaś nie można katetera wepchać: także gdzie z gębkowatą męskiego członka częścią muskułem przywięzuiącym łączy się żyła urynna, katekter ma zawadę nie przebytą; ktore przeszkody ponieważ bez pracy, y bolu przekonane być nie mogą przewlokłem do sposobnieyszego czasu operacyą, osobliwie do tego, kiedyby chory miał większe siły. ListDokt 12-13.
patrz: NOTATA
– ...niektóre pączki włoknów, podobnych do tych, które są we śrzodku serca, wzajemnie poplątane nakształt sieci wzdłuż, i w poprzek, cały ten kanał opasywały. ListDokt 20.
patrz: POPLĄTANY
– Uryna przez przerwy żyły urynney przeciekaiąc na prawą, y lewą stronę kiszki odbytowey, formuiąc prawie Elliptykę, spływała do incyzyi między sedesem y kością utrzymuiącą pacierze, od tey kości aż do wygiętości kości sedesu prawey strony, nakształt części cyrkułu; między naywiększym y srzednim udowym muskułem, fistuła pokazywała się nie iednostayney szerokości, szersza iednak tym bardziey im się zbliżała do kości sedesu, węższa nad cal ieden nie była, oprocz pod kiszką odbytową gdzie się łączyłą z incyzyą, tam była na dwie linie, a blisko wygiętości kości sedesowey, gdzie się kończyła nakształt worka, na cztery cale [...]. ListDokt 19.
patrz: UDOWY
– Co gdyby się stało, nayprzod pręciki ołowiane rożney wielkości, knoty z płotna ordynaryinego, y woskowanego etc. według sztuki sporządzone, takoż katater zgięty srebny probowałem do pęcherza wepchać przez Felszera; ListDokt 12.
patrz: WEPCHAĆ
– ...niespodziewanie po krotkim ziębieniu nastąpiła bardzo wielka febra, ktora z ciężkiemi, y zwyczaynemi symptomatami trwała więcey dwudziestu czterech godzin; dla tego na womit nie wziął, ani można było pozwolić brać potym, dla nowych zawsze choroby paroxyzmow. ListDokt 2.
patrz: WOMIT, WONIT
– ...przez nią uryna odchodziła, potym pasem umyślnie na to zrobionym przerzeczoną incyzyą naciskaiąc przeciwko kiszce dolney odbytowey, pierwey starym cieńkim płotnem wypchaney, ażeby ona, lub też części bliskie ranę żyły urynney ściskały, y iey brzegi, ile można, trzymały, tudzież z godnemi do tego balsamami do śrzodka wprowadzonemi naturze dopomoc miałem przedsięwzięcie. ListDokt 12.
– Od krewnych otrzymałem pozwolenie, ażeby jego wnętrzności były otworzone: gdy piersi, y brzuch doskonały Felszer otworzył, wszystkie wnętrzności, y części zdrowe y naturalne były, oprocz prawey strony pluc ktorey część gorna pod zewnętrznym widełek kontem na pułtora cala do żebrowey plewki przyrosła, bez naymnieyszego iednak znaku, ażeby zły iaki humor w nich się zawierał [...]. ListDokt 17.
patrz: ŻEBROWY