Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 3 cytaty z tego źródła
– Już tam niemasz. jedno adulacje, asentacje, praktyki, fakcje, jemi się sami przysłużyć, a we wszytkim arbitrio illius adhaerendo ad nutum napadać, tak pląsać, jako zagrają, albo od niego rozkażą. LibResCz II 410.
patrz: ASENTACJA
– Tak religiose chowali ten foedus przodkowie naszy, iż gdy zatoczyli połowy wieniec koła do rokoszu i zawołali na syny i na sługi pańskie: »Pod obowiązkiem wiary i poczciwości waszej do nas, braciej swej!« odstępował syn ojca, sługa pana i oni sami pro discretione wiedząc, że to ich uczciwość stanu ślacheckiego niesie, rozkazowali im, aby szli do braciej. LibResCz II 408.
patrz: BRACIA
– Kiedy nie będzie wolno szlachcicom na sejmiku mówić, posłom na sejmie i senatorom, jedno to, co król chce, i tak wiele podatków dać, ile każe, po kopie z łanu, (ażeby więcej kop było, pomiar i szelągi jakieś, ten, co przedaje i kupuje od korca), jako na przeszłym sejmie mówiono i penes arbitrium principis konkluzją z sejmu uczyniono. LibResCz II 411.
patrz: POMIAR, POMIARA