Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PunktaDuchRzecz 1720 wydanie wtórne
Punkta... od izby poselskiej... do... duchowieństwa

Odnotowano 5 cytatów z tego źródła
– Idzie o wiarę, wolność i awulsyją krajów. PunktaDuchRzecz 269.
– Bierzemy się ad media iustae et iure licitae defensionis, consurgendo całymi siłami przeciwko zuchwałym ab extra inwazorom i opresorom naszym, jako ab intra przeciw bezsumiennym zdrajcom ojczyzny. PunktaDuchRzecz 282.
– Suspectos zaś jakiejkolwiek z nieprzyjacielem kointelligencyi na własną ojczyznę swoję militiam hostilem ściągających i fortykujących [!] się in iudicio confederationis convictos [...] jm. p. marszałkowi cum consiliaris sądzić zlecamy. PunktaDuchRzecz 287.
– Kiedy tot calamitatibus pressa Rzplta z dóbr wszystkich zdezelowanych ani połowy nie partycypuje intraty, res iustitiae, aby przynajmniej do 10 lat ichm, duchowieństwo od sum wyderkaffowych per medium tylko census annualis partycypowali i do płacenia per septem a centum possessores bonorum nie pociągali. PunktaDuchRzecz 274-275.
– Także pogłównego duchownych prawdziwa conscribatur tariffa per commissarios [...] żeby ubożsi księża nie płącili za wszystkich prałatów [...] unikając pogłównego jeneralnego Rzpltej, quocunque praetextu na poświętnym non protegant, ale się im nakazali przykładać... PunktaDuchRzecz 270.