Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
CollatioCz III 1606-1608 wydanie wtórne
Collatio tego wszystkiego, co na rokoszu i w Wiślicy zawarto

http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=38368&from=FBC
Odnotowano 3 cytaty z tego źródła
– O mieszkaniu senatorów przy KJMci według konstytucyej Henryka rokoszanom i Wiśliczanom zgoda. CollatioCz III 120.
patrz: KJM
– Ordynacyej w Inflanciech, także braku miedzy tamtemi obywatelmi Wiśliczanie i rokoszanie życzą, przydający, aby w przywilejach owa appendix przyszywana nie była »salvis iuribus ecclesiae Romanae«. CollatioCz III 130.
– ...żeby w tak wielkich dochodziech zabiegać temu, aby po miastach, miasteczkach żebractwa tak wiele się nie włóczyło i po gospodach z puszkami tak gęsto nie biegano. CollatioCz III 126.